SMER säger nej till embryon med tre föräldrar

14 november 2013
Statens medicinsk-etiska råd (SMER) presenterar idag sin syn på om det bör bli tillåtet att skapa barn med arvsanlag från tre föräldrar genom s.k. mitokondriebyte. I sin rapport konstaterar SMER att det med dagens teknik inte är etiskt godtagbart.

Vid mitokondriebyte byts sjukdomsalstrande mitokondrie-DNA mot friskt mitokondrie-DNA från ett donerat obefruktat eller befruktat ägg, för att förhindra överföring av mitokondriella sjukdomar. Barnet som föds har därför DNA från två kvinnor – vanligt DNA från en kvinna och mitokondrie-DNA från en annan.

Kjell Asplund, ordförande i SMER, säger till Sveriges Radio att det är ett dilemma när det finns ny teknik som ger stora medicinska möjligheter och samtidigt närmar sig svåra etiska gränser.
– Det är de två principerna som står mot varandra: att hjälpa svårt utsatta familjer och risken som det kan innebära att börja manipulera med DNA, säger han.

Ett enigt SMER anser att tekniken idag inte är etiskt godtagbar mot bakgrund av det bräckliga kunskapsläget. En majoritet av rådets ledamöter anser dock att metoden i sig kan vara etiskt godtagbar under förutsättning att de medicinska riskerna och effekterna är godtagbara. En minoritet av ledamöterna i rådet anser emellertid att metoden inte är etiskt godtagbar i sig, oavsett om tekniken utvecklas eller inte, skriver SMER på sin hemsida.


Källor: Sveriges Radio (sverigesradio.se) och SMER (www.smer.se)

Fotnot: SMER är ett rådgivande organ till regeringen och riksdagen som har till främsta uppgift att belysa etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv.