Socialstyrelsen: KUB-test ökar antalet aborter pga. kromosomavvikelse

20 november 2013
Enligt en rapport från Socialstyrelsen, som presenteras i dag, föddes förra året 2 053 barn med fosterskada eller kromosomavvikelse, vilket är i nivå med siffrorna för de senaste åren, trots att mammors ålder ökar. Förklaringen ligger i att allt fler landsting nu erbjuder fosterdiagnostik tidigt i graviditeten för att upptäcka kromosomavvikelser, vilket har lett till fler aborter.

I fjol rapporterades totalt 2 053 barn (18,7 barn per 1 000 födda) till registret för övervakning av fosterskador och kromosomavvikelser. Antalet rapporterade aborter på grund av fosterskada respektive kromosomavvikelse under samma tid var 5,2 per 1 000 födda barn, 22 procent av alla inrapporterade fall av fosterskada. Den helt dominerande diagnosen var kromosomavvikelser.

Trots att medelåldern för kvinnor som föder barn har ökat kraftigt från 26 år 1973 till 30,8 år i fjol har antalet födda barn med Downs syndrom varit relativt konstant sedan 1978 (ett per 700 -800 födslar), och 2012 föddes 135 barn med Downs syndrom. Årets rapport visar även att antalet foster och barn med trisomi 13 eller trisomi 18 ökar, vilket beror på att kvinnor som föder barn blir allt äldre. På grund av utbredd fosterdiagnostik ligger andelen födda barn med kromosomavvikelser dock konstant, enligt Socialstyrelsen.
– Med så mycket äldre mödrar skulle man vänta sig en betydande ökning av andelen barn med Downs syndrom. Men på grund av den prenatala diagnostiken är andelen barn med Downs syndrom relativt konstant, säger Karin Källén, en av rapportförfattarna.

Att utvecklingen följt samma mönster varje år de senaste åren och att inte fler föds med Downs syndrom beror på ökad screening med KUB-test, som har lett till fler aborter. Ett KUB-test är en kombination av ett ultraljud och blodprov och görs för att undersöka eventuell kromosomavvikelse hos fostret. I kombination med mammans ålder räknas sedan sannolikheten ut för att fostret har en kromosomförändring. Under senare år har KUB-testet utökats successivt; från att erbjudas i 14 av Sveriges 21 landsting 2011 var det i fjol 16 landsting som erbjöd testet.

Källa: Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se)