Storbritannien tillåter embryon med tre föräldrar

14 augusti 2013
Den brittiska regeringen gav i juni tillstånd till att använda en metod, som skapar embryon med arvsanlag från tre föräldrar, i syfte att förhindra s.k. mitokondriella sjukdomar.

Efter en remissrunda, som den brittiska myndigheten för fertilitetsfrågor HFEA genomförde i våras, och som skall ha resulterat i "brett folkligt stöd" för att skapa barn med arvsanlag från tre föräldrar, gav den brittiska regeringen tidigare i somras tillstånd till metoden.
– Forskare har utvecklat banbrytande nya tekniker som skulle kunna stoppa att dessa sjukdomar förs vidare, vilket ger hopp för många familjer som försöker förhindra att deras framtida barn ärver dem. Det är helt rätt att vi inför denna livräddande behandling så snart vi kan, säger professor Dame Sally Davies, som är den brittiska regeringens nationella medicinska rådgivare.

Kritik har framförts av många som menar, att media främst presenterat metoden med hjälp av berättelser från lyckliga föräldrar vilkas barn inte skulle behöva lida eller dö, påhejade av förespråkare som bortser från eventuella problem. Det kvarstår dock många obesvarade frågor. Läkaren David King, som är talesman för intressegruppen Human Gentics Alert, är mycket kritisk:
– Metoderna är onödiga och osäkra och förkastades av majoriteten av de instanser som tillfrågades. Det är en katastrof att beslutet går över gränsen, som så småningom kommer att leda till en marknad med utvalda designade barn, får fattas på grundval av en partisk och otillräcklig remissrunda, beklagar han.

En del forskare förnekar helt att barnen skulle ha tre föräldrar, eftersom endast ca. en procent av DNA:et kommer från den "andra mamman", medan andra vidhåller formuleringen "tre-förälder embryo eftersom det rör sig om en viktig del av arvsmassan. Forskningen om mitokondrieutbyte kommer att innebära att tusentals embryon förstörs och kommer att kräva ett stort antal mänskliga ägg. Hur man skall lyckas få tag på dem innebär ytterligare etiska dilemman.
– Här finns helt klart konsekvenser som går utöver metodens behandlande egenskaper, som framhävs för tillfället. Då är svaret "tänk på allt lidande som lindras för dem med mitokondriella sjukdomar" otillräckligt, skriver kolumnisten Zoe Williams i The Guardian.

I Storbritannien drabbas omkring ett av 6 500 barn – omkring 200 varje år – av mitokondriella sjukdomar. Medan vissa är allvarligt sjuka lider andra mycket mindre och lever vanliga liv. Enligt uppgifter från nyhetstjänsten BBC, skulle endast ca. tio föräldrapar dra nytta av metoden årligen.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)