Surrogatbarn visar fler anpassningsproblem, enligt brittisk studie

05 juni 2017
Enligt en ny brittisk studie visar sjuåriga barn, som fötts av surrogatmammor, fler anpassningsproblem än barn som tillkommit genom donerade könsceller eller på naturligt sätt.

Studien, som publicerades i juninumret av tidskriften Journal of Child Psychology and Psychiatry (DOI: 10.1111/jcpp.12015), visar att surrogatbarn i sjuårsåldern uppvisar allvarligare anpassningsproblem än barn som tillkommit genom donerade könsceller, vilket tyder på att bristen på kontakt mellan föräldrar och barn under graviditeten kan vara mer problematisk än bristen på genetiska band.
– Anpassningsproblem kunde vara beteendeproblem, som aggressivitet, antisocialt beteende eller känslomässiga problem som ångest eller depression, säger Susan Golombok, professor vid universitetet i Cambridge, som ledde studien.

Studien genomfördes av Centrum för familjeforskning vid universitetet i Cambridge. Man följde 30 familjer som hade använt surrogatmamma, 31 som hade använt äggdonator, 35 som hade använt donerade spermier, och 53 som hade fått barn naturligt. Forskarna medger att resultaten har vissa begränsningar på grund av det relativt ringa antalet undersökta barn, och att det också är möjligt att mammor som fått donerade könsceller kan ha förminskat en del av sina barns svårigheter.

Studien fann att uppriktighet och öppenhet inte nödvändigtvis gör barnens liv enklare, åtminstone vid sju års ålder: "I själva verket, i motsats till förväntningarna, var det barn som var medvetna om omständigheterna kring deras födelse och vilkas mammor var olyckliga, som visade större anpassningssvårigheter, möjligen därför att de kände sig mindre trygga när de konfronterades med mammans känslomässiga problem".

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)