Svensk studie: var femte gynekolog har funderat på att byta arbete på grund av aborter

09 oktober 2013
En svensk studie från 2006 har fått mycket liten spridning i media men är värd att uppmärksamma, då den kommer fram till att nära var femte gynekolog har funderat på att byta arbete på grund av aborterna.

Studien A population-based study of Swedish gynecologists' experiences of working in abortion care, från Institutionen för Klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi vid Umeå universitet beskriver situationen för abortverksamheten i Sverige. Studien finns på databasen PubMed, en sökmotor för medicinska artiklar (2006;85(2):229-35) och dess syfte är att beskriva svenska gynekologers kliniska och känslomässiga upplevelser vid abortarbetet inom vården samt belysa vårdpersonalens uppfattning om kvinnors motiv till abort, samt att hitta eventuella skillnader mellan läkarna baserat på demografi och kön.

Ett frågeformulär skickades ut till ett slumpmässigt urval av 269 svenska gynekologer och svarsfrekvensen var 85 procent. Nästan alla gynekologer som svarade menade att de bör delta i abortverksamhet, och hälften var emot förmånen att få vägra att arbeta med abort. Gynekologerna stödde övergången från kirurgiska till medicinska aborter men inte att de sköts av primärvården.

Av de svarande gynekologerna hade en av fem övervägt att byta arbete pga. abortverksamheten, en av fyra hade betänkligheter i samband med kirurgiska aborter och hälften med sena aborter. En av sju kände sig otillräcklig i mötet med abortsökande kvinnor medan över hälften ansåg att arbetet med aborter tillförde dem något positivt. Samtidigt ansåg alla att fortbildning och fortlöpande handledning om abortfrågor är viktig.

Källa: The National Center for Biotechnology Information (www.ncbi.nlm.nih.gov)