Sverige anmält till Europarådets kommitté för sociala rättigheter för samvetsfrihetsvägran

12 mars 2013
Förbundet för katolska familjeföreningar, FAFCE, lämnar in ett kollektivt klagomål mot Sverige för att inte erkänna Europarådets resolution om samvetsfrihet för vårdpersonal.

Enligt FAFCE saknar Sverige respekt både för den grundläggande samvetsfriheten som föreskrivs i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och för det demokratiska arbetet i den parlamentariska församlingen i Europarådet, och lämnar därför in ett kollektivt klagomål mot Sverige till Europeiska kommittén för sociala rättigheter, som behandlar organisationers klagomål om kränkningar av den europeiska socialstadgan.

Utkastet till resolutionen Women's Access to Lawful Medical Care: The Problem of Unregulated Use of Conscientious Objection, som utarbetades av parlamentsledamoten Christine McCafferty från Storbritannien, orsakade hösten 2010 en debatt i Sverige om samvetsfrihet för vårdpersonal. Den svenska delegationen i Europaparlamentet hade fått i uppdrag av regeringen att vidta åtgärder för att åstadkomma en "förändring" i den resolution som handlade om samvetsfrihet, Läs mer >> men istället antog Europarådets parlamentariska församling en resolution om rätten till samvetsfrihet för vårdpersonal och vårdinrättningar, som uppmanar medlemsstaterna att utveckla omfattande och tydliga regler om samvetsfrihet inom hälso- och sjukvården. Läs mer >> Sveriges riksdag valde dock i maj 2011 att gå rakt emot Europarådets rekommendation. Läs mer >> 
– Rätten till samvetsfrihet är ett skydd för oss alla, det ger vårdpersonal möjlighet att belysa sitt arbete genom sitt samvete i förhållande till var och en av sina patienter. Vikten av samvete inom det medicinska området växer för varje dag som tekniken går framåt och sjukvårdspersonal står inför allt mer komplicerade beslut att fatta. Vården är en mänsklig och moralisk verksamhet, inte bara teknik, som Hippokrates påpekade århundraden före vår tid, säger FAFCEs ordförande Antoine Renard i ett uttalande.

FAFCE påpekar vidare i ett pressmeddelande att samvetsfrihet är en grundläggande rättighet som fastställs i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och EU:s stadgar om de grundläggande rättigheterna. Att begränsa den strider mot båda dessa rättsliga instrument och rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.
– Vi hoppas att vårt kollektiva klagomål mot Sverige kommer att öka den internationella medvetenheten av denna brist på respekt för den demokratiska processen och för den grundläggande rätten till samvetsfrihet, det finns ingen anledning att den svenska sjukvårdspersonalen berövas en rättighet som fastställts i flera europeiska människorättsinstrument, förklarar Antoine Renard.

Förbundet för katolska familjeföreningar, FAFCE, har status i Europarådet av icke-statlig organisation (NGO) med närvarorätt. Den representerar familjeintressen i den politiska arenan ur ett katolskt perspektiv, på grundval av katolska kyrkans sociallära och familjeundervisning samt på trosbekännelsen och kunskap om kristna i kyrkan och samhället.

Källa: FAFCE (www.fafce.org)