Uppmärksammat dödsfall på Irland berodde inte på abortlag, fastslår utredning

22 april 2013
Att gravida Savita Halappanavar avled i höstas berodde på en felbehandlad blodförgiftning och inte på att hon förvägrades abort, fastslår en nyligen avslutad utredning.

Höstens mediedrev gav Irlands abortlagstiftning skulden för gravida indiskan Savita Halappanavars död, och i flera länder hölls demonstrationer och upprop som efterlyste legalisering av abort i Irland. Både i Irland och internationellt uttrycktes avsky för landets abortlag, som man ansåg hade orsakat kvinnans död.

Men rättsläkarens officiella undersökning har nu kommit fram till att dödsfallet på universitetssjukhuset i Galway var ett resultat av "felbehandling". Utredningens jury var enig om att dödsorsaken var septisk chock från en mycket giftig sorts e-coli-bakterier och utredningen godkände rättsläkarens nio rekommendationer för att förbättra sjukhusvården. Framförallt rekommenderas att Irlands motsvarighet till Socialstyrelsen ska utarbeta nya riktlinjer för när läkare får ingripa för att rädda gravida kvinnors liv.

Berry Kiely från organisationen Pro Life Campaign menar att det är skamlöst hur Savita Halappanavars död har utnyttjats för att argumentera för förändring av Irlands abortlagstiftning.
– Det står nu klart genom fakta som presenterats vid den rättsliga undersökningen, att ett antal brister i systemet och kommunikationen avsevärt försenade tidpunkten då vårdpersonalen förstod allvaret i kvinnans tillstånd och gav lämplig medicinsk behandling, säger han.

Änklingen Praveen Halappanavar är inte nöjd med utredningens utslag och anser att det sätt hans fru behandlades var "fruktansvärt, barbariskt och omänskligt". Han har hävdat att han fick veta att hans fru inte kunde få göra abort "eftersom Irland är ett katolskt land". Detta har allmänt tolkats som en kränkande, religiös inställning, men utredningen visar att barnmorskan bakom uttalandet menade det som tröst och förklaring till varför sjukhusen inte gör abort.

Nyhetstjänsten BioEdge skriver att Irland trots – eller kanske på grund av – abortförbudet har en av de lägsta nivåerna av mödradödlighet i världen (sex per 100 000 födslar), lägre än länder med fri abort som Australien (sju per 100 000), Storbritannien (12), Nya Zeeland (15) och USA (21). Läs mer >> 

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)