Vårdslösa läkemedelsprövningar med fattiga indier som försökspersoner

05 november 2013
Enligt amerikanska Natural News utnyttjar många stora läkemedelsföretag, de flesta från väst, den fattiga befolkningen i Indien som försökspersoner i oetiska och omänskliga kliniska prövningar. Indiens högsta domstol kräver nu av hälsoministeriet att man motiverar hur 162 kliniska prövningar som ska göras i Indien har godkänts.

Med en snabbt växande befolkning och få inskränkande lagar och regler har Indien blivit ett primärt mål för läkemedelsföretag. Stora läkemedelsföretag har enligt Natural News lurat den indiska regeringen till att godkänna prövningar av olika typer av nya läkemedel, och många har testats bland fattiga på landsbygden med minimal tillgång till ordentlig sjukvård.

Den indiska situationen har vuxit så utom kontroll att flera människorättsorganisationer uppmanade Indiens regering i februari att vidta åtgärder. Indiens högsta domstol kom efter en utfrågning nyligen överens om att ge den indiska regeringen ett ultimatum, och kommer att tvinga hälsoministeriet att ge bevis för den vetenskap man använt när man godkänt läkemedelsprövningarna. Hälsoministeriet har nu två veckor på sig att få fram de dokument som efterfrågas.
– Kliniska prövningar av nya läkemedel genomförs utan att man följer de regler som finns, och företag utnyttjar fattiga människor, säger Amulya Nidhi, samordnare för Health Right Forum, en ideell kampanj som arbetar för att avsluta olagliga och oetiska läkemedelsprövningar i Indien.

Enligt Health Right Forum förekommer ett allt större antal kliniska prövningar i landet med lite tillsyn, vilket innebär stora risker för folkhälsan; mer än 1 500 indier dog under kliniska prövningar mellan 2010 och 2012. Chinu Srinivasan från organisationen Low Cost Standard Therapeutic, menar att de fas II och fas III läkemedelsstudier, som för närvarande är de enda som tillåts i Indien, är oförenliga med landets sociala och politiska struktur, vars allvarliga brister i regleringen underlättar för läkemedelsföretagens utbredda systemmissbruk.

Källor: NaturalNews (www.naturalnews.com) och The Live Mint (www.livemint.com)