Vermont blir fjärde amerikanska delstaten att tillåta läkarassisterat självmord

15 maj 2013
Representanthuset i delstaten Vermont har godkänt en lag som ger patienter med högst ett halvår kvar att leva rätt att avsluta sitt liv med hjälp av dödliga läkemedel, som skrivs ut av läkare.

I veckan godkände Vermonts representanthus ett lagförslag, som tillåter läkare att förskriva dödliga doser läkemedel till patienter med högst ett halvår kvar att leva. Med det blir Vermont den fjärde amerikanska delstaten att tillåta läkarassiterat självmord. Oregon och Washington drev tidigare igenom liknande lagar genom folkomröstning, och i Montana skedde det genom ett domstolsbeslut.  Vermont är den första staten där lagstiftarna driver igenom lagändringen.
– Det är stort. Jag tror att det kommer att ha en stor inverkan på andra delstaters vilja att rösta om detta, säger lobbyisten Michael Sirotkin, som har drivit frågan i Vermont i tio år.

De tre första åren med den nya lagen kommer Vermont att efterfölja Oregon, där patienten måste yttra sin önskan att dö tre gånger, varav en gång skriftligen, samt få ett läkarintyg från en oberoende läkare. Efter den 1 juli 2016 kommer mindre övervakning och rapportering från läkare att behövas. Lagstiftaren kan dock fortfarande ta bort förändringarna och besluta att permanent följa Oregon.

Lagen kommer att träda i kraft omedelbart efter att guvernören Peter Shumlin, som stödjer förslaget, har signerat den. 

Källa: U.S.News (usnews.nbcnews.com)