Abortöverlevare möts via Internet

05 maj 2014
Internetsidan ”The Abortion Survivors Network” är en mötesplats för människor från hela världen, som överlevt en abort. Där möts de, som egentligen inte borde ha kommit till världen, och visar konkret att abort handlar om människoliv, säger en dansk läkare.

Det finns inga officiella uppgifter om hur många som överlever en abort; i Danmark rapporterar läkare att runt 14 foster överlever abort varje år. På Internetsidan ”The Abortion Survivors Network” kan abortöverlevare dela sina personliga berättelser med andra i samma situation. Amerikanskan Betty Schmidt gjorde 1970 abort i sin hemstad Los Angeles när hon inte visste att hon var gravid med tvillingar. Dottern Sarah Schmidt överlevde aborten och är idag 44 år:
– Min lillebror och jag var båda där i livmodern och växte tills den ödesdigra dagen. Före aborten levde vi båda. Ett ögonblick senare var jag ensam, skriver Sarah Schmidt på webbsidan.

Liknande historier berättas av Gianna Jessen, Melissa Ohden, Josiah Presley, Claire Culwell, Hope Hoffman och många andra. Att abortöverlevare behöver dela sina berättelser är helt naturligt, berättar Jakob Linaa Jensen, som studerar Internetkulturer vid Aarhus universitet.
– Denna typ av nätforum kan bidra till att människor känner sig förstådda bland likasinnande. Speciellt när man är i en situation som är relativt sällsynt, och där man knappt träffar andra som har gått igenom samma sak, säger han till Kristelig Dagblad.

Helen Krag, minoritetsforskare och tidigare lektor, instämmer:
– Speciellt om minoritetsgrupper känner att det som kännetecknar deras minoritet också är en fråga om deras identitet och vem de i grunden är som människor, kan man säga att de har ett behov att träffa likasinnade. Internet är en idealisk plats att träffas för abortöverlevare. Särskild för en minoritet i en situation som de flesta skulle beskriva som lite tabu, är Internet ett ganska självklart och anonymt medium för att hitta gemenskaper, säger hon.

Sven Frederick Østerhus från den danska föreningen Läkare mot abort menar att abortöverlevare är i en helt annan existentiell situation än andra, eftersom de har utsatts för att någon inte ville ha dem. Det sätter tankar igång om varför de fick leva i alla fall, och det är förståeligt att de måste dela tankarna med andra:
– Det är en fråga om grundläggande självkänsla, när man går med vissheten om att man inte borde ha varit här. Att abortöverlevare står upp och berättar sina historier för allmänheten kan påverka vår grundläggande syn på abort. Dessa människor blir till en mycket konkret, fysisk manifestation över vad det är som skulle ha förhindrats om aborten hade genomförts. Att det handlar om liv. Plötsligt ser man dessa människor, som egentligen inte borde ha kommit till världen, och det är tankeväckande, säger han.

Källa: Kristelig Dagblad (www.etik.dk)