Allt fler psykiskt sjuka får dödshjälp i Nederländerna och Belgien

08 oktober 2014
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) lider upp till 40 procent av alla människor minst en gång under sin livstid av en psykisk sjukdom. I Belgien och Nederländerna kan människor få ett slut på denna till synes outhärdliga livssituation, och efterfrågan på dödshjälp växer stadigt.

Enligt den årliga rapporten om dödshjälp i Nederländerna från 2013 var det 42 personer som ifjol led av outhärdlig psykisk smärta och fick dödshjälp – tre gånger fler än året före. Sammantaget avslutade förra året 4 829 personer sitt liv på egen begäran; 2012 var det 4 188.

Nederländerna var det första landet i världen som 2001 antog en lag om dödshjälp, som tillåter dödshjälp och läkarassisterat självmord när en patient är obotlig sjuk, lider outhärdligt och vid flera tillfällen uttryckligen ber om dödshjälp. Detta gäller även för personer med demens. I fjol var det 97 dementa som fick dödshjälp, 2012 var det 42. Enligt rapporten befann de sig i ett tidigt demensstadium, och var därför i stånd att ge samtycke.

Belgien har sedan 2002 Europas mest liberala dödshjälplagstiftning, som tillåter dödshjälp på begäran om patienten lider outhärdligt av en sjukdom. Förra året fick en 44-årig man dödshjälp efter en misslyckad könskorrigering, och sedan i våras är Belgien det första landet utan åldersgräns för dödshjälp, vilket betyder att obotligt sjuka barn kan få dödshjälp under vissa omständigheter.

Antalet som ber om dödshjälp i Belgien har stigit kraftigt och var i fjol rekordmånga: 1 807. Av dessa hade 67 en neuropsykiatrisk sjukdom. I genomsnitt får fem människor dödshjälp varje dag i Belgien, vilket är cirka 1,7 procent av landets alla dödsfall.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)