Allt fler varnar nu för ivf med ”tre föräldrar”

24 mars 2014
I USA och Storbritannien överväger statliga myndigheter legalisering av embryon med "tre föräldrar". Ett flertal forskare och bioetiker har nu uttryckt oro för metodens konsekvenser.

Diskussionen gäller vad man kallar mitokondriebyte, dvs. att föra över cellkärnan i ett ägg från en mamma som är bärare av s.k. mitokondriella sjukdomar till ett ägg från en donator där endast mitokondrierna finns kvar – det som omger cellkärnan, och där en liten del av en människas DNA finns. Det resulterande embryot får då DNA från båda äggen, därmed från tre föräldrar. I USA är det läkemedelsverket Food and Drug Administration (FDA), som i slutet av februari organiserade ett seminarium kring frågan, och i Storbritannien har hälsodepartementet publicerat ett förslag till riktlinjer och tar för närvarande emot kommentarer från allmänheten. Vid FDA:s seminarium kom man fram till att teknikerna är ineffektiva, innebär allvarliga risker för kvinnor och barn, och att det finns bättre alternativ för dem som lider av eller är anlagsbärare av mitokondriella sjukdomar. Att skapa genetiskt manipulerade barn skulle vara ett stort steg för mänskligheten att ta, menar många, och juridiskt, biologiskt och filosofiskt skulle det innebära startskottet för genetiska experiment på människor, vilket hittills noggrant har undvikits, skriver amerikanska Center for Genetics and Society.

Professor Stuart Newman från New York Medical College menar att diskussionen kantas av vetenskaplig okunnighet och hänvisar till att metoden i själva verket handlar om cellkärnstransplantation, inte mitokondrietransplantation. Han tror att tekniken används som täckmantel för genetiskt modifierade barn:
– När överföringen av en förälders uppsättning av kromosomer i en kvinnas ägg anses acceptabel, kommer överföring av ett mindre antal kromosomer eller gener att vara mycket lättare att sälja in, säger han till nyhetstjänsten BioEdge.

Han menar vidare att metodens förespråkare beskriver det som ett sätt att hjälpa kvinnor med defekta mitokondrier att få friska barn, men att de undervärderar ägget: "Ägget är viktigt eftersom det förutom sina mitokondrier innehåller hundratals olika proteiner och RNA-molekyler. Att använda den känsloladdade termen "mamma" bara för kvinnan som donerar kromosomuppsättningen [cellkärnan] nedvärderar äggets och den donerande kvinnans unika biologiska roll. Dessutom godkänns det falska påståendet att metoden handlar om överföring av ett fåtal (dvs. mitokondriella) gener. Vad som faktiskt överförs är runt 20 000 gener som tillhandahålls av kromosomdonatorn", skriver Stuart Newman i The Huffington Post.

Även Maureen Condic, stamcellsforskare vid universitetet i amerikanska Utah, menar att det finns betydande etiska och medicinska problem med "tre-förälder embryon". Hon har analyserat de tre metoderna som finns och drar slutsatsen att de är alla "makabra former av eugenisk kloning, där en människa med en sjukdom dödas och hans eller hennes delar används för att skapa en ny människa med en förbättrad biologisk uppsättning".
– Embryot som produceras är inte bara föräldrarnas ursprungliga barn, flyttad till en ny miljö. Det skulle endast vara sant om en människa inte vore annat än hans eller hennes DNA, vilket uppenbarligen inte är fallet. Medan vårt unika DNA självklart bestämmer många aspekter av våra individuella egenskaper, påverkas vi också i hög grad av äggets specifika, icke-genetiska, sammansättning. Alla tre metoder för mitokondrieöverföring är mycket sannolikt osäkra för det resulterande barnet, även för dem som inte avsiktligt förstörs eller skadas vid förfar under processen. Alla de föreslagna metoderna inför permanent och onaturlig obalans mellan det nukleära och mitokondriegenomet, som kommer att ärvas av alla efterföljande generationer, varnar Maureen Condic.

Trots att den brittiska regeringen förra året gav tillstånd till att använda mitokondrieöverföring (läs mer >>), är det fortfarande osäkert om metoderna kommer att godkännas i Storbritannien. Efter det pågående samrådet kommer regeringen att be om en uppdaterad bedömning av säkerheten och effekten av metoderna innan man lämnar in regler för omröstning i parlamentet, skriver Center for Genetics and Society.

Källor: Center for Genetics and Society (www.geneticsandsociety.rsvp1.com) och BioEdge (www.bioedge.org)