Ännu en surrogattvilling övergiven

13 oktober 2014
I Indien har ännu ett fall med ett par från Australien, som har övergivit en surrogattvilling, avslöjats. Det har visat sig att tjänstemän vid Australiens ambassad i New Delhi visste om vad som hände.

Nyhetstjänsten ABC News rapporterar om ett par från Australien, som hade fått tvillingar med hjälp av en surrogatmamma i Indien, men endast ville ha ett av barnen, eftersom det andra var av ”fel” kön. Enligt ambassadtjänstemän i New Delhi gjordes det påtryckningar från Australien till ambassaden att endast ge visum till Australien för ett barn, eftersom paret inte ville ha båda.

Diana Bryant, överdomare vid familjedomstolen i Australien, säger att fallet visar varför det måste göras en nationell utredning om surrogatmoderskap.
– Tjänstemän vid konsulatet berättade för mig att surrogatmamman hade fött tvillingar och att paret bara ville ha ett av barnen. Jag vet inte om det var en pojke eller en flicka. De hade redan ett barn av ena könet och de ville inte ha det andra. Ambassadpersonalen var mycket bekymrade över situationen och gjorde sitt bästa för att övertala paret att ta båda barn. Under tiden kom påtryckningar från Australien om att bevilja visum. Till slut kund personalen inte övertala paret att ta båda barn och de var tvungna att bevilja visum till endast ett barn, säger Diana Bryant till ABC News.

Diana Bryant säger vidare, att enligt ambassaden har bekanta till paret tagit hand om det övergivna barnet:
– Till min stora sorg har en summa pengar bytt ägare så att en annan familj skulle ta det övergivna barnet, vilket är liktydigt med människohandel och brottsligt. Jag tycker att det är skrämmande, det är ett brott mot alla mäniskorättskonventioner, säger hon.

Källa: ABC News (www.abc.net.au)