Antalet ivf-behandlingar för lesbiska ökar markant i Storbritannien

07 april 2014
Den brittiska myndigheten The Human Fertility and Embryology Authority (HFEA) rapporterar att rekordmånga lesbiska par blir föräldrar genom fertilitetsbehandling i Storbritannien. Antalet ökade med mer än en tredjedel under 2012.

I Storbritannien är det sedan 2012 möjligt för lesbiska par att få fertilitetsbehandling inom den offentliga vården. Kvinnor i samkönade relationer genomgick 766 ivf-cykler 2012, en ökning med 36 procent jämfört med 2011. Även antalet inseminationer i gruppen ökade med 20 procent jämfört med 2011.

Sammanlagt genomgick drygt 47 000 brittiska kvinnor 62 000 ivf-cykler 2012, en liten ökning jämfört med föregående år. Insemination med donerade spermier ökade också. Uppgifterna visar också för första gången att kvinnor över 45 år nu använder donerade ägg oftare än sina egna. Läs mer >>
– Registret ger en inblick inte bara i fertilitetsbehandling i sig, utan också indirekt i det moderna samhället. Medan det inte är möjligt att endast genom statistik kunna förklara ökningen i samkönade kvinnliga par som får fertilitetsbehandling, verkar det ligga i linje med det mer öppna och accepterande samhället vi har blivit de senaste 20 åren, särskilt sedan 2009, när reglerna kring juridiskt föräldraskap förändrades till förmån för samkönade par, förklarar en talesman från HFEA.

Källor: Genetics and Society (www.geneticsandsociety.rsvp1.com) och The Independent (www.independent.co.uk)

Fotnot: I svensk sjukvård har kvinnliga samkönade par haft tillgång till insemination och ivf sedan 2005. Under de första åren sedan möjligheten infördes har, enligt rikshandboken för barnhälsovård, drygt 120 kvinnliga par per år fått fertilitetsbehandling.