Belgien inför Europadomstolen för dödshjälp vid depression

09 september 2014
En belgier, vars mamma fått dödshjälp pga. depression, har fört ett fall till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna, mot Belgiens lagstiftning om dödshjälp.

Det är den belgiska läkaren Tom Mortier, vars mamma Godelieva De Troyer, fick dödshjälp pga. depression av onkologen Wim Distelmans när hon behandlades våren 2012, trots att hon inte var döende. Läs mer >>
– Regeringen har skyldighet att skydda liv, inte att främja döden. En person kan hävda att hon skall kunna göra vad hon vill, men det befriar inte regeringen från ansvaret att skydda svaga och utsatta. Vi uppmuntrar Europadomstolen att upprätthålla denna princip, som ligger helt i linje med den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, säger rättsbiträdet Robert Clarke från juristsammanslutningen Alliance for Defending Freedom (ADF), som representerar Tom Mortier inför domstolen.

Enligt ADF avslog Wim Distelmans kvinnans begäran om dödshjälp 2011, och godkände den sedan efter en donation på 2 500 euro (ca 23 000 kr) till en dödshjälpsorganisation han grundat. Wim Distelmans är onkolog och saknar kvalifikationer inom psykiatrin, och de tre övriga läkare som godkände dödshjälp hade inte något att göra med vården av kvinnan, enligt nyhetstjänsten MercatorNet. Den kommitté i Belgien, som skall övervaka att dödshjälp sker enligt lagen, leds sedan den inrättades av Wim Distelmans. Trots tecken på utbrett missbruk, har ännu inga ärenden överlämnats till åklagaren.
– Personer som lider av depression behöver medkänsla och kärlek, inte ett recept för att dö, Staten har skyldighet att se till att lidande patienter får adekvat vård från läkare och möjlighet att rådgöra med familjemedlemmar, säger juristen Roger Kiska från Alliance for Defending Freedom.

Källor: Mercatornet (www.mercatornet.com) och OneNewsNow (www.onenewsnow)