Belgien tillåter dödshjälp för minderåriga

13 februari 2014
Idag röstade Belgiens andrakammare för att tillåta dödshjälp för minderåriga. 86 ledamöter röstade för och 44 emot medan 12 avstod. Landet blir därmed det första i världen som inte har någon åldersgräns för dödshjälp.

Det var 2002 som Belgien legaliserade dödshjälp för vuxna, som måste vara obotligt sjuka, i full besittning av sin mentala hälsa och av fri vilja, medvetet och upprepade gånger ha uttryckt sin vilja att dö. Sjukdomen måste vara obotlig och fysiskt eller psykiskt outhärdlig. Genom denna utvidgning av lagen kommer nu även minderåriga att kunna få dödshjälp enligt dessa krav, men barnets begäran måste bekräftas av flera experter och föräldrarna måste godkänna beslutet.

Den belgiska ärkebiskopen André-Joseph Leonard, ordförande i den belgiska biskopskonferensen, är kritisk och menar att det krävs "livsviktig solidaritet av alla medborgare med lidande människor" och att det är obegripligt att minderåriga civilrättsligt varken får gifta sig eller köpa hus men anses vara kapabla för beslut om liv och död. Istället för att erbjuda dödshjälp borde samhället fundera över hur svårt sjuka patienter bättre kan omhändertas inom den offentliga sjukvården, menar ärkebiskopen.

Även Europarådet har uttalat sig mot dödshjälp för minderåriga då man menar att grunden för ett civiliserat samhälle skakas av att ett liv kan ses som ovärdigt . Enligt Europarådet är det ett misstag att tro att även barn med klart medvetande kan ge samtycke till dödshjälp och förstå de komplexa konsekvenserna av ett sådant beslut. År 2012 fick 1 432 människor dödshjälp i Belgien, vilket utgjorde två procent av alla rapporterade dödsfall. Grannlandet Nederländerna tillåter dödshjälp för ungdomar från tolv år och för obotligt sjuka nyfödda.

Källor: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de) och BBC News (www.bbc.co.uk)