Belgiskt par får läkarassisterat självmord av rädsla för ensamhet

01 oktober 2014
I Belgien rapporteras ett äldre par planera att gemensamt få läkarassisterat självmord eftersom de är rädda för ensamhet om en av dem dör före den andra. Paret får stöd och hjälp att förverkliga sin plan av sina barn och en belgisk dödshjälpsklinik.

Den 89-årige François har behandlats för prostatacancer i 20 år och hans 86-åriga hustru Anne är delvis blind och nästan helt döv. Att bo på ett vårdhem anser de inte vara något alternativ på grund av rädsla för att bli sängliggande, och ett äldreboende befarar de kostar mer än deras sammanlagda pensioner. Paret hade därför planerat att begå självmord tillsammans genom att dra plastpåsar över huvudet, men deras tre barn motsatte sig det och menade att det borde finnas en bättre lösning.
– Vi vill dö tillsammans eftersom vi båda är rädda för framtiden. Vi är rädda för vad som väntar. Rädda för att vara ensamma och framför allt rädda för ensamhetens konsekvenser, säger François i en längre intervju i den belgiska tidningen Moustique.

Parets barn stöder föräldrarnas beslut och sonen Jean-Paul har organiserat föräldrarnas självmord. I Vallonien var det svårt att få gemensamt läkarassisterat självmord, och parets husläkare vägrade, eftersom han inte såg några skäl för dödshjälp. Familjen tog då kontakt med en dödshjälpsorganisation i Flandern, den nederländska delen av Belgien, där den stora majoriteten av dödshjälp och läkarassisterat självmord sker:
– En vänlig, varm röst svarade att de kunde hjälpa oss: ’Ja, det du frågar kan vara möjligt, ja, detta är en vanlig fråga, och ja, de kan få dö tillsammans.’ Om en av föräldrarna dör skulle den andre vara så ledsen och helt beroende av oss. Det skulle vara omöjligt för oss att komma hit varje dag, ta hand om vår far eller vår mor, säger Jean-Paul.

Det är inte första gången att par får läkarassisterat självmord samtidigt i Belgien, där i genomsnitt fem personer får dödshjälp varje dag.

Källor: The Daily Mail (www.dailymail.co.uk) och BioEdge (www.bioedge.org)