Bristande kunskap om fertilitet bland USA:s fertila kvinnor, visar studie

05 februari 2014
En nätundersökning bland 1 000 kvinnor i åldrarna 18-40 år från hela USA, visar att de vet lite gällande grundläggande fakta om sex, fertilitet, graviditet och sin egen reproduktiva hälsa.

Fyrtio procent av de kvinnor som svarade på enkäten i alla åldersgrupper uttryckte oro över sin förmåga att bli gravida. En tredjedel var omedvetna om negativa konsekvenser av könssjukdomar, fetma, eller oregelbundna menstruationer för fortplantningen, och runt 40 procent kände inte till ägglossningscykeln och trodde att deras äggstockar ständigt producerar nya ägg, visar undersökningen som genomfördes av Yaleuniversitetet i Connecticut, som publicerades i facktidskriften Fertility and Sterility (doi:10.1016/j.fertnstert.2013.12.006).
– Denna missuppfattning är oroande, särskilt i ett samhälle där kvinnor i allt högre grad skjuter upp graviditeter, säger medförfattaren Lubna Pal, docent i obstetrik, gynekologi och reproduktivvetenskap vid Yale.

Undersökningen visar att ungefär hälften av kvinnorna aldrig hade diskuterat sin reproduktiva hälsa med en läkare. Omkring 30 procent svarade att de antingen aldrig går på kontroll hos en gynekolog eller gör det färre än en gång per år. När det gäller hälsan under graviditeten var hälften av de svarande omedvetna om att multivitaminer och folsyra rekommenderas för att förebygga fosterskador och en femtedel visste inte att vid det vid stigande ålder kan förekomma fler missfall, infertilitet och fosterskador.
– Studien visar å ena sidan kvinnors bristande kunskap om sin reproduktiva hälsa, och å andra sidan belyser den att kvinnors frågor ofta inte diskuteras med vårdgivare, säger studieledaren Jessica Illuzzi, docent vid Yale.

Källor: Fertility and Sterility (www.fertstert.org) Digital Journal (www.digitaljournal.com)