Brittiska läkare emot läkarassisterad dödshjälp

16 september 2014
Motståndet mot legalisering av läkarassisterad dödshjälp växer bland brittiska läkare, särskilt bland dem som arbetar inom palliativ vård med döende patienter.

Ett uttalande från den brittiska föreningen för palliativ medicin till den kommitté, som för närvarande undersöker ett lagförslag om assisterat självmord, tar upp den allmänna rädslan att döende patienter skulle kunna känna sig som en börda för anhöriga. Läkarna kritiserar att lagförslaget inte säkerställer att känslomässigt och fysiskt sårbara patienter skyddas från att dö: "Vi tar hand om döende människor dag ut och dag in, och vi befarar att många av dem skulle kunna komma till skada om detta lagförslag skulle antas. Det finns enstaka, viljestarka patienter som vill avsluta sina liv. Men det finns många fler som inte gillar det här. Vissa kämpar för att komma till rätta med sin dödlighet, andra lider av depression och humörsvängningar eller känner skuld att deras sjukdom blir till börda för andra. Några har inte tillgång till den nivån av social omsorg att de kan känna att deras liv är värda att leva. Lagförslaget måste ta ställning till den avgörande frågan om hur processen skall regleras och hur missbruk skall förhindras", heter det i palliativläkarnas uttalande.

Den brittiska läkarföreningen för kirurger, The Royal College of Surgeons, skriver till överhusets utskott att lagen "i dess nuvarande utformning inte bör ändras och inget system bör införas för att ge människor möjlighet att få hjälp att dö. Vi känner inte igen några omständigheter under vilka det bör vara möjligt för människor att få hjälp att dö. Det finns risk för att en ’rätt att dö’ kan bli ett ’ansvar att dö’ och göra redan utsatta människor ännu mer utsatta. En sådan lagstiftning skulle fundamentalt förändra förhållandet mellan läkare och patient. Om läkarna blandas in i att avsluta liv skapar detta en konflikt som är potentiellt mycket skadligt. Det verkligt medkännande svaret till patienter med svårt hanterbara symtom måste innebära empati och hårt arbete att kontrollera symtomen och inte bara att påskynda döden. Det är ovanligt med patienter vilkas symtom verkligen är ohanterliga, och ökad tillgång till palliativ vård skulle hjälpa ytterligare", skriver kirurgerna.

En undersökning bland drygt 5 000 brittiska läkare i september visar att 73 procent är emot en lagändring. I en liknande undersökning i augusti svarade endast 19 procent att de kan tänka sig att avsluta en patients liv medan 58 procent var emot en lagändring.
– Många läkare har egen erfarenhet av att vårda döende patienter och menar att vi bör fokusera på att bygga upp den bästa palliativa vården för dem i nöd, i stället för att medvetet avsluta patientens liv. Läkare har vid upprepade tillfällen uttryckt sitt motstånd mot läkarassisterat självmord när det har debatterats på läkarföreningens årliga konferens, säger Tony Calland, ordförande i den brittiska läkarföreningen BMA:s etiska kommitté.

Källa: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)