Brittiska sjuksköterskor har inte tid att bry sig om döende patienter, enligt undersökning

03 november 2014
I Storbritannien visar en enkätundersökning bland sjuksköterskor att nio av tio av dem inte har tid att ta hand om döende eller uppfylla patientens sista önskemål. Nästan hälften svarade att de inte alltid får tid att tala med patienterna om vård i livets slutskede.

Den brittiska sjuksköterskeorganisationen The Royal College of Nursing, som gjort en enkätundersökning bland medlemmarna, säger att vårdpersonalen är "djupt bekymrad" över sin oförmåga att ge bra vård i livets slutskede, eftersom de har för lite tid och saknar utbildning i vissa fall.

Det var mer än 7 000 sjuksköterskor, som svarade på enkäten, och 59 procent tyckte att de inte kunde uppfylla patientens sista önskemål. Nästan hälften svarade att de inte alltid får tillfälle att tala med patienterna om hur de skulle vilja bli vårdade under livets slutskede.
– Vi är verkligen ledsna över undersökningens chockerande resultat. Den visar att sjuksköterskor verkligen vill kunna ge bra vård till döende människor, men ett stort antal upplever att de inte har tid, stöd och utbildning för att göra det, säger läkaren Ros Taylor, direktor för hospicevård för organisationen Hospice UK.

Källa: The Daily Telegraph (www.telegraph.co.uk)