En av oss fortsätter som europeisk samarbetsgrupp

12 juni 2014
Styrelsen för medborgarinitiativet En av oss uttrycker i ett pressmeddelande sin upprördhet över EU-kommissionens beslut att inte vilja ge någon uppföljning till medborgarinitiativets lagförslag och meddelar att man bildar en ny sammanslutning som kommer att fortsätta att bevaka intresseområden för "de minsta och svagaste bland alla människor".

I ett pressmeddelande skriver initiativtagarna att "detta beslut definitivt är i strid med principen om deltagardemokrati som främjas genom Lissabonfördraget". Läs mer >> Man befarar att EU-kommissionens beslut ger ytterligare anledning till misstro mot EU bland dem som redan kallas för "euroskeptiker". Styrelsen för medborgarinitiativet kommer inom kort att diskutera huruvida t.ex. ett överklagande till EU-domstolen om ogiltigförklaring av kommissionens beslutsrapport är möjligt.

Kommissionens beslutsrapport, menar man, tar inte ställning till medborgarinitiativets främsta krav att se det mänskliga embryot som en mänsklig individ, "en av oss", från befruktningen. Därför kan man inte säga att initiativet har avslutats, och de knappt två miljoner EU-medborgare som stödde En av oss kommer att fortsätta att kräva svar från EU-kommissionen, skriver styrelsen i pressmeddelandet. Styrelsen presenterar även en namninsamling från läkare, jurister och politiker, som ber kommissionen att än en gång gå igenom En av oss samt parlamentet att inleda en global debatt om initiativet. Läs mer >>

Det har nu bildats en ny europeisk sammanslutning, En av oss, som kommer att agera vidare som fortsättning på de två miljoner underskrifter man samlat in, med en permanent struktur bland EU-institutionerna för att uppmärksamma "de minsta och svagaste bland alla människor", heter det i pressmeddelandet.

Källa: One of Us (www.oneofus.eu)