Ett av 500 foster överlever abort i Danmark

28 april 2014
I Danmark görs ca 7 000 aborter varje år och vid en av 500 lyckas läkaren inte få ut fostret. Enligt Øjvind Lidegaard, professor och överläkare vid Rikshospitalets gynekologiska avdelning, överlever därför runt 14 foster en abort varje år.

Øjvind Lidegaard berättar att fenomenet på fackspråk kallas för ”on-going graviditet”.
– När man tömmer en livmoder, är det en balansgång mellan att å ena sidan vara så noggrann att man är ganska säker på att få ut all graviditetsvävnad, och å andra sidan så försiktig att man inte skadar livmoderns väggar. Då kan man vara lite för försiktig, så att det slutar med att graviditeten inte avbryts, säger han till Kristelig Dagblad.

I Danmark är det generellt mycket säkert att göra abort, och ett misslyckat ingrepp upptäcks ofta tidigt så att kvinnan kan få en ny skrapning, säger Øjvind Lidegaard. Det händer dock också att den fortsatta graviditeten upptäcks så sent att resultatet blir ett levande barn.

Det finns ingen statistik över hur ofta det händer, men en telefonundersökning gjord av Kristelig Dagblad bland ledande överläkare i gynekologi vid Aarhus universitetssjukhus, Odense universitetssjukhus, Rigshospitalet, Hvidovre hospital, Herlev hospital, Horsens sjukhus och Aalborg universitetssjukhus, visar att alla har varit med om detta en eller flera gånger. Några av kvinnorna har fått en ny abort senare, medan andra har valt att föda barnet.

Charlotte Wilken-Jensen, överläkare vid Hvidovre hospital, har upplevt situationen två gånger och säger att det är extra svårt för kvinnor att behöva fatta abortbeslutet en andra gång.
– De flesta har svårt att behöva ta ett litet liv och tänker mycket på konsekvenserna, de upplever många känslor förknippade med abort. Därför är det klart att det är en känslomässig berg- och dalbana när en abort misslyckas. Men så bör det väl också vara, att göra abort är ett allvarligt beslut, säger hon.

Omkostnaderna för att göra abort blir väldigt verkliga när ett foster ibland kan överleva, menar Morten Sand, lektor i etik och moralfilosofi vid Aarhus universitet.
– Det gör det tydligt att vi försöker ta ett mänskligt liv från någon som uppenbarligen vill leva. Det kan mycket väl stärka relationen mellan föräldrarna och barnet i den meningen att det har kommit till världen mot alla odds. Det kan ses som en ännu större gåva, säger han.

Ellen Kappelgaard, ordförande i den kristna läkarföreningen och tidigare ledamot i Danmarks Etiske Råd, är kritisk mot fri abort, som hon tror bidrar till att förringa människolivets värde. Därför upplever hon det som livsbejakande att höra att det kan finnas så mycket liv i ett foster att det faktiskt kan överleva en abort.
– Jag har aldrig hört talas om detta tidigare, men tänker att det måste vara en stor chock för föräldrarna. Jag hoppas verkligen att de till slut blir glada för barnet i alla fall. Och jag hoppas att problemet kan bidra till att lyfta fram att många barn kan få ett gott liv till slut, även om de inte varit önskade från början, säger hon.

Källa: Kristelig Dagblad (www.etik.dk)