EU-kommissionen avvisar medborgarinitiativet En av oss

03 juni 2014
EU-kommissionen meddelade förra veckan att de inte kommer lägga fram ett lagförslag i enlighet med förslaget från medborgarinitiativet En av oss, som hade fått stöd av drygt 1,7 miljoner EU-medborgare.

Medborgarinitiativet En av oss ville få till ett lagförslag som skulle innebära ändring av EU:s finansiella reglering i syfte att förbjuda EU-finansiering av verksamhet där mänskliga embryon förstörs samt bistånd från EU till mödravård genom abortfrämjande organisationer. Läs mer >>

Kommissionen hänvisar till att medlemsstaterna och Europaparlamentet nyligen har diskuterat och beslutat EU:s finansiering av forskning genom att godkänna forskningsbudgeten Horizon 2020, som finansierar forskning om behandling av sjukdomar vilket i vissa fall omfattar forskning med mänskliga embryonala stamceller, ”om dessa är en del av de bästa projektförslagen”, skriver kommissionen i sitt beslut. Kommissionen anser att de vetenskapliga och etiska kraven som Horizon 2020 ställer är tillräckliga: ”Varje förslag som rör mänskliga embryonala stamceller skall vetenskapligt utvärderas av oberoende internationell expertgranskning. Denna utvärdering undersöker nödvändigheten att använda sådana stamceller för att uppnå de vetenskapliga målen. Varje förslag måste också genomgå en strikt etisk granskning.”

När det gäller stödet till abortfrämjande verksamhet argumenterar kommissionen att biståndet bidrar till hela hälsovården, till att rädda mammors liv och till att minska antalet aborter genom familjeplanering, preventivmedel och omfattande sexualundervisning. Kommissionen hänvisar till FN:s milleniemål som riktmärke för den globala utvecklingspolitiken och ”vill inte öronmärka stöd till endast vissa tjänster”.

Genom europeiska medborgarinitiativ kan EU-medborgare lägga fram förslag på lagändringar på europeisk nivå. Det finns dock ingen garanti för att lagar kommer att ändras även om initiativ lyckas, utan lyckade initiativ ses som tydliga viljeyttringar.  Initiativets ledning planerar nu att överklaga kommissionens beslut vid EU-domstolen i Luxemburg.

Källor: One of us (www.oneofus.eu) och Eu-kommissonen (ec.europa.eu)