Europarådet ifrågasätter Italiens samvetsfrihet för vårdpersonal

11 mars 2014
International Planned Parenthood Federation (IPPF) har vunnit en seger mot italienska läkares möjlighet till samvetsfrihet i Europarådet. Rådets kommitté för sociala rättigheter röstade nyligen för att upprätthålla IPPF:s klagomål mot Italien om att alltför många läkare tillåts vägra att delta i aborter.

Nyhetstjänsten LifeSiteNews rapporterar att International Planned Parenthood Federation European Network (IPPFEN) lämnat ett klagomål i november 2012 där man hävdar att italienska läkare "missbrukar" den rätt som i Italiens abortlagstiftning ger friheten att inte behöva medverka vid abort. Vidare menar IPPFEN att den italienska lagen är en "kränkning av rätten till hälsa ... på grund av otillräckligt skydd av rätten att få tillgång till abort" och att den italienska lagen "inte innehåller de exakta medel genom vilka sjukhus och regionala myndigheter kan garantera tillräcklig vårdpersonal som inte utnyttjar samvetsfriheten på alla offentliga sjukhus, för att alltid kunna garantera rätten till abort".

Förra året publicerade den italienska regeringen statistik som visar att 70 procent av Italiens gynekologer vägrar att delta i abort, i vissa regioner upp till 90-95 procent. Abortförespråkare i Italien och på europanivå har kämpat i årtionden för att avskaffa den del i Italiens abortlagstiftning som ger rätt till samvetsfrihet till läkare och annan vårdpersonal.

Europarådets kommitté för sociala rättigheter röstade för att stödja IPPFEN:s klagomål med 13 röster mot en. Vicky Claeys, regionchef för IPPF, menar att den italienska regeringen har "visat fundamental brist i tillämpningen av den italienska lagstiftningen. En kvinnas abortbegäran kan inte behandlas som ett lotteri, beroende på att hon har tur, hennes välstånd eller var hon bor", skriver hon i ett pressmeddelande.

Eugenia Roccella, före detta statssekreterare för hälsofrågor, menar däremot att beslutet bara är ytterligare ett exempel på att IPPF med hjälp av Europarådet attackerar ett självständigt lands rätt att ordna sina egna angelägenheter:
– Det är inte första gången som IPPF, en icke-statlig organisation som främjar abort och preventivmedel, ofta med tvivelaktiga metoder, har försökt angripa Italiens abortlagstiftning. Man bör komma ihåg att Europarådet i oktober 2010 antog en resolution som försvarar rätten till samvetsfrihet, som inte bara gäller för människor utan också för institutioner. Enligt den senaste rapporten från det italienska parlamentet är efterfrågan på abort liten i Italien, endast 1,7 aborter per gynekolog [som inte har samvetsbetänkligheter] per vecka i hela landet. Så det är uppenbart att det inte är antalet gynekologer med samvetsbetänkligheter, som skapar eventuella besvär i abortlagstiftningens tillämpning, utan hur vården organiseras i de olika regionerna, säger hon till LifeSiteNews.

Monsignor Ignacio Barreiro, som leder organisationen Human Life International i Rom, ser IPPF:s agerande samt Europarådets beslut som ett direkt angrepp på principen för laglig samvetsfrihet i Italien och ett försök att marginalisera eller till och med avskaffa en genuin mänsklig rättighet för att bana väg för en icke-existerande "rätt" till abort.
– Abortpartisaner har angripit rätten till samvetsfrihet i åratal och detta oförklarliga beslut sätter verkligen press på Italiens regering att minska en verklig mänsklig rättighet, rätten att inte tvingas att begå ett brott, säger han till LifeSiteNews.

Europarådet fastslog 2010 rätten till samvetsfrihet i hela Europa för vårdpersonal och vårdinrättningar som inte önskar delta i abort, dödshjälp eller någon handling, som skulle kunna leda till döden för ett mänskligt foster eller embryo.

Källa: LifeSiteNews (www.LifeSiteNews.com)