Extremt för tidigt födda utmanar abortgränser

13 oktober 2014
I Storbritannien ifrågasätter två mammor till barn som föddes i graviditetsvecka 23 nu offentligt den lagliga abortgränsen, som där är vecka 24.

Även i Sverige, där den yttersta abortgränsen är vecka 22, föds barn extremt för tidigt. Senast förra veckan uppmärksammade Upsala Nya Tidning en liten flicka som i våras föddes 125 dagar för tidigt i vecka 22. Enligt tidningen föddes 17 barn i vecka 22 i uppsalaregionen förra året varav sju överlevde, medan 44 barn föddes i vecka 23, varav 30 överlevde. En studie av åren 2004-2007 visar att endast tio procent av de barn som föddes i vecka 22 överlevt efter ett år, vilket i fjol hade förbättrats till 40 procent i uppsalaregionen, skriver Upsala Nya Tidning.

I Storbritannien menar Vicky Jackson, som födde en flicka som vägde mindre än 500 gram, att dottern är ett levande bevis för att barn kan överleva från vecka 23, och hon pläderar om att abortgränsen bör sänkas:
– Jag tror att abortgränsen bör sänkas till tio veckor om det inte finns medicinska skäl. Bella är ett levande bevis på att barn kan överleva från graviditetsvecka 23. Det kanske var annorlunda för tio år sedan eftersom det inte fanns dagens medicinska framsteg för att hålla dessa extremt för tidigt födda barn vid liv, men saker och ting har gått framåt. Jag känner folk med barn födda i vecka 23 och de går nu i skolan, så det visar att så tidigt födda kan överleva, säger Vicky Jackson till den brittiska tidningen The Chronicle.

Andra som uppmärksammat samma sak är föräldrarna till pojken Lucas, som föddes förra sommaren i vecka 23 och vägde 520 gram. Läkarna hade varnat föräldrarna att han inte skulle få någon medicinsk hjälp om han vägde mindre än 500 gram.
– Om man säger att man räddar barn som väger 500 gram, vad är då annorlunda med dem som väger 495 gram? Jag tycker att abort är moraliskt fel efter vecka 22, säger Lucas mamma Sylvia Moore som nu firar Lucas ettårsdag, till tidningen The Daily Mail.

Källor: Upsala Nya Tidning (www.unt.se), The Chronicle (www.chroniclelive.co.uk) och The Daily Mail (www.dailymail.co.uk)

Fotnot: I Sverige tillåts abort fram till och med artonde graviditetsveckan. Enligt abortlagen får abort även utföras efter artonde graviditetsvecka och fram till dess att fostret är livsdugligt om synnerliga skäl föreligger och med Socialstyrelsens tillstånd. Livsduglighetsgränsen i Sverige beräknas idag till 22:a graviditetsveckan.