Finland startar genetisk testning av blodgivare

23 januari 2014
Under våren kommer 200 blodgivare i Finland att erbjudas möjlighet till frivillig genetisk testning, rapporterar Yle, det finska public-service bolaget. 

I samarbete med Röda Korset i Finland startas under våren försök med genetisk testning för att hitta blodgivare som är i riskzonen för hjärt-kärlsjukdomar. Målet är att hitta sätt att dra nytta av genetisk information inom hälso- och sjukvården för att förebygga kroniska folksjukdomar.
– Traditionellt har vi tänkt på ökade riskfaktorer som rökning, högt kolesterol eller blodtryck, livsstil och så vidare, men nu finns även genetiska riskfaktorer. Om vi skulle kunna lägga den informationen till den normala riskbedömningen för hjärtsjukdom, skulle det bli lättare att hindra och behandla hjärtsjukdomar, säger Olli Kallioniemi, chef för Institutet för molekylärmedicin i Finland, som kommer att lagra och undersöka proverna.

Det första målet är nu att hitta 200 lämpliga frivilliga, för att senare erbjuda genetisk testning för andra blodgivare, kanske så tidigt som 2015. Enligt Kari Aranko, som leder arbetet med nya behandlingsformer och produktutveckling vid Röda Korset blodtjänst i Finland, kommer proven endast att göras på samtyckande frivilliga.
– Dessa tester kommer att göras med tillstånd och efter diskussion om vad de innebär, påpekar han.

Användningen av genetisk testning och genetisk information kommer att vara en av de största förebyggande åtgärderna inom hälso- och sjukvården de närmaste åren, förutspår Yle. Området har också varit föremål för betydande diskussion bland läkare, och försöken med genetisk testning kommer att granskas noga av en etisk kommitté, enligt Yle.

Olli Kallioniemi anser att det är dags att diskutera hur redo sjukvården är att dra nytta av informationen genetisk testning ger.
– Det är också ett bra tillfälle att utbilda den vårdpersonal som direkt kommer att möta människor som har fått sin genetiska information. Det kommer att vara mycket viktigt de kommande fem åren, säger han.

Källa: Yle (yle.fi)