Fler från Sverige än från övriga Norden dör på Dignitas

10 mars 2014
Antalet personer som fått hjälp att begå självmord på den schweiziska kliniken Dignitas har mer än fördubblats sedan 2007. Från de nordiska länderna kommer flest från Sverige.

Förra året begick 205 människor, varav 197 utlänningar från bl.a Australien, Bahamas, Danmark, Singapore, Tyskland och Sverige, självmord på kliniken Dignitas i Schweiz. Enligt Dignitas har antalet assisterade självmord mer än fördubblades från 2007 till2013, från 820 till 1 701.

Av de nordiska länderna ligger Sverige i topp med 16 assisterade självmord hos Dignitas sedan 2003, enligt den danska tidningen Kristelig Dagblad. Statens medicinsk-etiska råd (SMER) föreslog så sent som 2008 att möjligheten till legaliserat assisterat självmord i Sverige bör undersökas, men en undersökning bland 1 200 svenska läkare visade samma år att endast 35 procent av läkarna var för assisterat självmord medan 39 procent var mot, skriver Kristelig Dagblad.

Niels Lynöe, professor i medicinsk etik vid Karolinska Institutet, är positiv till att läkarassisterat självmord tillåts i Sverige, eftersom det enligt honom troligen skulle förebygga onödiga självmord.
– Vad man än tycker om till exempel det nederländska systemet för dödshjälp, har de i Nederländerna ett av Europas lägsta antal självmord, så det är inte otänkbart att assisterat självmord kommer att förlänga livet för de människor som har fått en cancerdiagnos. Därför kommer man, tills livet blir outhärdligt, att känna sig trygg, eftersom det finns en annan möjlighet att komma härifrån. Som jag ser det, är antalet svenskar, som tar sig till Schweiz, ett tecken på att hälso- och sjukvården har misslyckats, säger Niels Lynöe till Kristelig Dagblad.

Enligt uppgifter från hälsoministeriet i Danmark har fyra danskar rest till Schweiz för att begå självmord, och Flemming Schollaart, ordförande i den danska föreningen En Værdig Død, säger att han för närvarande har kontakt med ytterligare 12 personer som vill åka till Schweiz.
– Det finns stor efterfråga just nu, men det är inte säkert att alla kommer att åka. Jag måste vara säker på att de verkligen vill ta det beslutet för att det ska vara rätt beslut, säger Flemming Schollaart.

Norge finns inte med på Dignitas lista, vilket inte betyder att norrmännen inte har fått hjälp att begå självmord i Schweiz, enligt överläkaren Stein Husebø, som leder den palliativa kliniken Verdighetsenteret i Bergen. Han uppskattar att mellan fem och tio norrmän har fått hjälp att dö hos Dignitas.
– Det som skrämmer mig i den här debatten är det stora antalet människor som väljer att ta sitt liv på detta sätt. Jag kan inte tänka mig att så många faktiskt behöver det. Jag har mött många politiker i Europa som öppet säger att de inte har råd med god vård för äldre, och då kan jag vara bekymrad över varför människor väljer att få hjälp att dö. Om det är för att de inte vill ligga någon till last, oroar det mig mycket, säger Stein Husebø.

Källa: Kristelig Dagblad (www.etik.dk)