Framgångsrika fertilitetsbehandlingar i Italien utan assisterad befruktning

06 mars 2014
En läkare i Italien har uppnått stora framgångar med att hjälpa par bli gravida genom att undersöka deras allmänna hälsa och behandla bakomliggande orsaker till infertilitet, utan assisterad reproduktionsteknik.

Respekt har tidigare rapporterat om en fertilitetsklinik i Toronto i Kanada där NaProTechnology används, som syftar till att behandla bakomliggande orsaker till fertilitetsproblem. Felice Petraglia, professor i obstetrik och gynekologi vid universitetet i Siena i Italien, driver en liknande klinik, som specialiserat sig på reproduktiv medicin utan provrörsbefruktning, insemination, eller annan assisterad reproduktionsteknologi. Istället vill han med sitt team vara "klassiska läkare" som börjar fertilitetsbehandlingar med en grundläggande diagnos för att upptäcka de bakomliggande orsakerna till infertiliteten, vilket enligt honom ger bättre resultat.

I en intervju med nyhetstjänsten Catholic News Agency förklarar han att de flesta läkare som arbetar med reproduktiv medicin felaktigt råder infertila par till assisterad befruktning på en gång.
– Det finns nu uppgifter som pekar på att barn som blivit till med konstgjorda metoder har problem med tillväxten och kvinnorna har fler problem under graviditeten. Det verkar tyda på att vi bör gå tillbaka till den ursprungliga vägen för befruktning, säger han.

Vid behandling av infertila par börjar Felice Petraglia med en fullständig diagnos av den allmänna hälsan och därefter av eventuella reproduktiva problem. En grundlig analys av hormoner, fysiologi och anatomi kan göra det möjligt för läkare att upptäcka bakomliggande orsaker som infektion, kronisk sjukdom eller anatomiska störningar som myom eller endometrios. Genom en diagnos kan problemet behandlas med metoder, som kan inkludera hormoner, medicin eller kirurgi och resultaten har varit mycket starka, konstaterar han:
– Vi ser att chansen för kvinnor med endometrios att bli gravida går från runt 20 procent till 90 procent på några veckor, på grund av kirurgiska ingrepp, medicinering och att vi öppnar ett fönster för fertilitet. Att behandla de bakomliggande orsakerna till infertilitet leder till större chans för graviditet än vad som erbjuds av assisterad befruktning, säger Felice Petraglia.

Han förklarar vidare att ett par med fertilitetsproblem, som har t.ex. tio procents möjlighet att bli gravida och får del av assisterad reproduktionsteknologi samt rådgivning, ofta får förklarat att deras chans att bli gravida därmed ökar till 30-40 procent.
– När ett par kommer till oss med endast tio procents chans till graviditet gör vi en genomgående undersökning och ger bra behandling och ökar chansen från tio till 90 procent. Även om tillstånd ibland kan komma tillbaka, kan vi i åtminstone ett eller två år försäkra att de har en mycket hög fertilitet. Det omedelbara resultatet av behandlingen är mycket bättre än assisterad befruktning, förklarar Felice Petraglia.

Hans råd till par som lider av infertilitet är att ha tålamod och att vara beredda på att utredning och analyser samt eventuell naturlig befruktning tar åtminstone ett år.

Källa: Catholic News Agency (www.catholicnewsagency.com)