Frankrike breddar abortlagen

28 januari 2014
Den franska nationalförsamlingen röstade förra veckan för att ta bort en begränsning om att abort endast är tillåtet i nödsituationer.

I praktiken begränsade den gamla ordalydelsen inte antalet aborter i Frankrike, där runt 220 000 aborter görs årligen, men abortförespråkare ser förändringen som ett viktigt, symboliskt framsteg för kvinnors rättigheter. Frankrike legaliserade abort 1975 och begreppet "nödsituation" infördes som villkor, vilket dagens regerande socialister ansåg vara "föråldrat". Najat Belkacem Vallaud, minister för kvinnorättsfrågor, anser att det finns en "absolut rätt" till abort, som inte "enbart tolereras under vissa förhållanden".

Den konservativa oppositionen röstade, med några undantag, mot att ordet "nödsituation" ströks, och i helgen demonstretade tusentals människor i Paris mot den nya lagen. Den franska lagändringen resulterade i debatter även mot bakgrund av en planerad skärpning av den spanska abortlagstiftningen; den konservativa spanska regeringen beslöt nyligen att begränsa den abortlag, som infördes 2010, till fall av våldtäkt eller vid hälsorisk för den blivande mamman.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)