Frankrike fastslår grundläggande rätt till abort

08 december 2014
Den franska nationalförsamlingen antog förra veckan, med 143 röster för och sju emot, en resolution som fastslår en grundläggande rätt till abort i Frankrike, Europa och världen.

Resolutionen, som inte är bindande, påpekar "att den universella rätten för kvinnor att fritt förfoga över sina kroppar är en förutsättning för verklig jämställdhet mellan kvinnor och män och ett progressivt samhälle".

Den betonar vidare "förebyggandets viktiga roll, som sexualundervisning för ungdomar och behovet av att säkerställa kvinnors tillgång till kvalitativ information, lämpliga preventivmedel och säker, laglig abort".

Resolutionen ämnar slutligen verka för att "Frankrike fortsätter sitt engagemang på europeisk och internationell nivå till förmån för allmän tillgång till familjeplanering".

Källa: L’Express (www.lexpress.fr)