Gravid kvinnas alkoholkonsumtion inget våldsbrott mot ofött barn, enligt brittisk domstol

08 december 2014
En domstol i Storbritannien har kommit fram till att kraftig alkoholkonsumtion under graviditet inte kan betraktas som ett våldsbrott mot det ofödda barnet.

Fallet handlade om brottofferersättning till en flicka, vars mamma under graviditeten konsumerade upp till en halv flaska vodka och omkring åtta burkar starköl om dagen, och som föddes med fetalt alkoholsyndrom och fortfarande lider av alkoholrelaterad "tillväxthämning".

Rättsombudet har hävdat att kvinnan agerade vårdslöst trots att hon visste om riskerna för sitt ofödda barn.
– Fallet är betydelsefullt eftersom det ser på huruvida ett foster anses vara en person, oberoende av sin mamma, säger Clive Coleman BBC:s korrespondent i rättsliga frågor.
Kvinnorättsorganisationer varnade inför beslutet för att fallet kunde öppna för polisgripanden mot mammor med missbruksproblem.

Flickans advokat Neil Sugarman menar att domen är en besvikelse och att det aldrig handlade om kvinnors rättigheter eller att kriminalisera kvinnor.
– Min advokatbyrå representerar ytterligare 80 barn med fetalt alkoholsyndrom och nu skall vi se på domens konsekvenser. Det enda juridiska alternativet är att försöka ta fallet till Högsta domstolen, säger han till BBC News.

Julia Brown, ordförande för stödföreningen för fetalt alkoholsyndrom, menar att fallet belyser behovet av att gravida kvinnor får råd om att dricka alkohol, och stöd att sluta dricka om det behövs.
– Det finns inga vinnare i ett fall som detta. Förhoppningsvis fungerar det som en väckarklocka för att få folk att tänka på farorna med att dricka under graviditeten.

Källa: BBC News (www.bbc.com)