Gravida tonårsflickor söker stöd hos närvarande vuxna

22 september 2014
Enligt en studie som gjorts vid Chicagouniversitetet söker gravida tonårsflickor stöd hos sina föräldrar och hos vuxna som är engagerade i deras liv, oavsett om de beslutar att föda barnet eller göra abort.

I studien, som publicerats i facktidskriften American Journal of Public Health (DOI: 10.2105/AJPH.2014.302116), intervjuades 30 tonårsflickor som ansökt om att göra abort i delstaten Illinois, innan en ny lag trädde i kraft 2013, enligt vilken föräldrar måste informeras om deras minderåriga dotter söker abort. I USA kräver 38 delstater att en förälder ger samtycke eller får reda på innan en minderårig kan göra abort.
– I allmänhet tror man att tonåringar försöker dölja sin graviditet eller sitt abortbeslut. Men gravida flickor vänder sig faktiskt i de flesta fall till föräldrarna. I vår studie var det 70 procent av de unga kvinnorna som talade med en förälder eller vårdnadshavare. Ungdomarna tänkte noga efter vilka föräldrar och vuxna i deras liv de kunde vända sig till för hjälp med beslutet, säger studieförfattaren Lee Hasselbacher till Medical Xpress.

Även om omständigheterna i varje familj var annorlunda fanns det flera vanliga anledningar att engagera en förälder: ett bra förhållande mellan dotter och föräldrar, behov av hjälp med resa eller betalning, eller händelser som ledde till att graviditeten upptäcktes. Om tonåringarna inte berättade om sin abort berodde det på oro att förhållandet till föräldrarna skulle försämras eller till och med leda till ilska och konsekvenser. Några uppgav även bristande kontakt till föräldrarna eller brist på närvaro som skäl att inte tala om beslutet.

De unga kvinnor som inte talade med någon av sina föräldrar, var främst oroliga för att en eller båda föräldrar direkt skulle påverka deras beslut.
– Politiska beslutsfattare bör inte tvinga till samtal vid graviditet, utan bör stödja kommunikationen inom familjen långt före graviditet eller abortbeslut. Studien visar att tonåringar kommer att söka hjälp från vuxna, säger Melissa Gilliam, sektionschef vid avdelningen för familjeplanering och preventivmedelsforskning vid Chicagouniversitetet och medförfattare till studien.

Källa: Medical Xpress (medicalxpress.com)