Inga svar från Europarådet om barn som överlever abort

22 oktober 2014
Ministerkommittén i Europarådet kommer inte att ta ställning till frågan om hur man skall göra med barn som lever efter misslyckade sena aborter, eftersom man inte kan enas om någon gemensam ståndpunkt.

Vårdpersonal som arbetar med sena aborter har i andra sammanhang vittnat om hur barn som överlever abort tas bort tillsammans med sjukhusavfall eller lämnas att dö i ett annat rum eller förråd, trots tecken på liv, och om hur de i vissa fall ges dödliga injektioner eller kvävs för att fullgöra aborten.

Ángel Pintado, spansk ledamot i Europarådets parlamentariska församling, lämnade i januari en skriftlig fråga om detta till ministerkommittén i Europarådet:
”I flera europeiska länder som tillåter sena aborter, händer det att människofoster föds levande, de överlever sin abort. Artiklar med intervjuer med vårdpersonal visar att det inte är ovanligt att hjärtat på aborterade foster slår och att foster kämpar för att andas. I Storbritannien har det till exempel rapporterats att man under ett år lämnade 66 barn att dö efter misslyckade aborter. I Sverige levde ett sådant barn självständigt i 90 minuter efter aborten, och fick ingen vård tills han dog. I Norge finns belägg för att vissa av dessa nyfödda kunde ha överlevt om de hade fått lämplig medicinsk vård. Vilka konkreta åtgärder kommer ministerkommittén att vidta för att garantera att foster som överlever aborter inte förvägras den medicinska behandling de har rätt till – som människor, födda levande – i enlighet med den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna?”, skriver han.

Enligt nyhetstjänsten LifeSiteNews har frågan gett upphov till intensiva debatter i ministerkommittén. Några länder, däribland Sverige och Frankrike, vägrade att godkänna vissa krav, som ställts av Ángel Pintado, om åtgärder för att garantera de nyföddas mänskliga rättigheter. Andra delegationer menade att ministerkommittén bör uppmana medlemsstaterna i Europarådet att ta hänsyn till livsdugligheten i sin nationella abortlagstiftning, vilket nyligen skett i Norge.

För tidigt födda barn, födda före vecka 18 kan ibland andas självständigt i minuter eller timmar; men Världshälsoorganisationen har fastställt vecka 22 som gräns för livsduglighet. Samtidigt tillåter t.ex. Storbritannien och Nederländerna abort fram till vecka 24, och ett fåtal tillåter det ända fram till slutet av graviditeten.

På grund av bristen på samförstånd har dock ministerkommittén beslutat att inte ge svar på den skriftliga frågan.

Källa: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)