Ingen samvetsfrihet för personal vid assisterat självmord på schweiziska vårdhem

19 november 2014
Enligt lag måste nu statligt finansierade vårdhem i den schweiziska kantonen Neuchâtel ge tillträde till företrädare för dödshjälpsorganisationen Exit så att de kan informera om och utföra assisterat självmord. Det finns ingen möjlighet för samvetsvägran för hemmets föreståndare och personal.

I kantonen Neuchâtel i västra Schweiz röstade det lokala parlamentet nyligen överväldigande (80 för, 16 mot, 12 nedlagda röster) för en lag om att statligt finansierade vårdhem måste erbjuda assisterat självmord. Enligt den nya lagen måste ”personlig autonomi ha företräde framför vårdhemmets regler”, skriver schweizisk media och uppger att det är ca 60 vårdhem, som kommer att påverkas av beslutet. Personalen på vårdhemmen kommer inte att få ingripa om en patient väljer att dö, utan är skyldiga att tillhandahålla ett rum där personalen från organisationen Exit ADMD, som assisterar vid självmord, kan utföra sitt arbete.

Enligt lagen som reglerar assisterat självmord i Schweiz måste sjukdomen eller tillståndet vara allvarligt och obotligt, och andra alternativ för livets slut måste diskuteras. Om vårdhem vägrar att samarbeta kan patienten klaga hos myndigheterna. Endast hem som inte tar emot statliga medel kommer att kunna vägra samarbeta med Exit ADMD, den organisation som verkar i den fransktalande Schweiz medan organisationen Exit finns i den tyskspråkiga delen. Förra året började Exit ADMD att erbjuda sina tjänster även till äldre personer utan någon dödlig sjukdom som endast önskade dö. Organisationen assisterade 2013, enligt uppgifter, vid 155 självmord medan Exits antal var 459.

Neuchâtel är den andra av de 26 schweiziska kantonerna att anta en liknande lag efter kantonen Vaud i juni 2012.

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och Yahoo Actualités (fr.news.yahoo.com)