Ivf används för ofta, varnar forskare

14 februari 2014
Med hjälp av in vitro-fertilisering har cirka fem procent av alla par som lider av barnlöshet kunnat bli föräldrar. En grupp forskare har granskat studier av kvinnor som genomgått ivf och av barn som kommit till genom ivf, och konstaterar att ivf överanvänds utan förståelse för riskerna, skriver den amerikanska tidningen The Boston Globe.

In vitro-fertilisering (ivf) godkändes ursprungligen för kvinnor med störningar i äggledarna och män som drabbats av infertilitet. I en artikel i facktidskriften British Medical Journal (BMJ 2014;348:g252 doi:10.1136/bmj.g252) skriver en grupp forskare att ivf idag överanvänds för allt fler tillstånd, utan klara bevis för att det kommer att lyckas. Även när det fungerar, utförs ivf, enligt forskarna, utan kunskap om senare risker för kvinnorna och barnen, konstaterar de.

Ivf har gjorts sedan slutet av 1970-talet, men det finns fortfarande många okända faktorer. Enligt det amerikanska smittskyddsinstitutet Centers for Disease Control and Prevention (CDC), föddes 2011 mer än 60 000 barn genom ivf i USA. Artikelförfattarna pekar på att det inte finns några standardvillkor för hur länge par bör vänta innan de väljer ivf och att det är ett problem att forskning på området inte visar hur länge par har försökt att bli gravida.

Upp till 30 procent av alla par som genomgår ivf har vad som kallas oförklarlig barnlöshet, där läkare inte riktigt kan sätta fingret på varför kvinnan inte kan bli gravid. Studier har visat att många av dessa par kanske skulle kunna bli gravida utan hjälp av ivf inom tre år, skriver forskarna. Viss forskning har visat att barn som föds genom ivf kan löpa ökad risk för fosterskador. Andra studier har visat ökad risk för viktproblem, högt blodsocker, hjärt- och kärlsjukdom och utvecklingsstörning. Det är dock oklart om själva ivf-behandlingen eller den underliggande infertiliteten har störst inflytande på barnets tillstånd. Flera ivf-cykler kan också vara riskfyllda för kvinnan liksom flerbördighet, beroende på antalet embryon som överförs, skriver forskarna.

Artikelförfattarna betonar att tusentals barn föds friska genom ivf, och att metoden lett till många lyckliga familjer. Det ansågs som ett genombrott i den reproduktiva världen när det första ivf-barnet föddes 1978, och fortsätter att vara det för många par som kämpar för att bilda egna familjer. Därför är det nödvändigt att metoden studeras mer noggrant med tanke på det växande antalet infertilitetsrelaterade tillstånd och för att tydligare förstå risker och fördelar, skriver forskarna från Storbritannien, Nederländerna och Australien.

Källa: The Boston Globe (www.boston.com)