Könsselektiva aborter även i Storbritannien

20 januari 2014
Den brittiska tidningen The Independent skriver att statistik från 2011 tyder på att selektiva aborter av flickfoster innebär att det saknas mellan 1 400 och 4 700 flickor i familjer i England och Wales med ursprung i Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Indien, Kina och Nepal.

Det naturliga förhållandet mellan nyfödda pojkar och flickor är 1,05, vilket innebär att det födds cirka 105 pojkar för varje 100 flickor – överskottet till förmån för pojkar ses som naturens sätt att motverka pojkarnas något högre dödlighet tidigt i livet. När könsfördelningen börjar överstiga 1,08 – fler än 108 pojkar på 100 flickor – finns det sannolikt någon annan faktor, som selektiva aborter av flickfoster, för att kvinnan snabbt ska kunna bli gravid igen med en pojke. I vissa delar av Indien och Kina är könsfördelningen så hög som 1,2 eller 1,4 och tros vara orsakad av omfattande könsselektiva aborter.

Tidningen The Independent har undersökt huruvida könsselektiva aborter påverkar könsfördelningen inom familjer som bor i Storbritannien och har tittat närmare på statistik från 2011, för att studera om sannolikheten ökar att familjens andra barn är en pojke, om den förstfödda är en flicka. Fast det förstfödda barnets kön inte märkbart borde påverka det andra barnets kön, visade det sig dock markant oftare födas en pojke i familjer med mammor födda i Pakistan och Afghanistan, och det fanns även vissa tecken på samma företeelse i familjer med mammor födda i Bangladesh.

I dessa familjer förekommer det en könsobalans på cirka 1,1-1,2 för det andra barnet, till förmån för pojkar, vilket inte skulle kunna förklaras om föräldrarna vore likgiltiga för barnets kön. The Independent skriver vidare att det i familjerna från Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Nepal och Indien saknas uppskattningsvis mellan 1 400 och 4 700 flickor. Obalansen kan, enligt The Independent, förklaras antingen med att en del familjer med två flickor snabbt försöker få ett tredje barn i hopp om att det kommer att bli en pojke och därmed hamnar i en annan kategori. Den andra förklaringen är att det förekommer könsselektiva aborter i de familjer som sätter en gräns för hur många barn de vill ha.

Statistiker vid Imperial College i London, som undersökt samma uppgifter som The Independent, fann att könsfördelningen i familjer som fortsätter att få barn tills det föds en pojke skulle kunna förklara mycket av de avvikelser som ses i tvåbarnsfamiljer med föräldrar födda i Indien, Kina, Nepal och övriga Ostasien. Man fann dock inte att det räckte som förklaring till alla avvikelser i familjer med mammor födda i Pakistan och Afghanistan – och eventuellt Bangladesh. The Independent menar därför att deras analys pekar på att könsselektiva aborter förekommer i dessa grupper.

Tidningen konkluderar att det krävs mer omfattande analys av folkräkningsuppgifter kombinerat med födelsestatistik och uppgifter om kön efter aborter där det är möjligt, för att kunna vara mer exakt i uppskattningen av antalet könsselektiva aborter, men att det är utom allt tvivel att könsselektiva aborter görs i Storbritannien.

Källa: The Independent (www.independent.co.uk)