Markant ökning av mammor över 50 oro för brittisk hälsovård

01 april 2014
I Storbritannien rapporterar hälsoministern om den markanta ökningen av äldre mammor, vilket sätter press på vården då äldre mammor och deras barn kräver mer vård.

I Storbritannien har antalet kvinnor över 50 som föder barn mer än fördubblats sedan 2008. Även antalet barn födda av mammor i åldern 40 och äldre har ökat med 13 procent under tiden, vilket innebär att ett barn av 25 föds av en mamma som fyllt 40 år. Den som fyllt 35 år när hon föder barn räknas som "äldre mamma" och 2012 var det ca 20 procent av Storbritanniens barn som föddes av en ”äldre mamma”, den högsta andelen sedan mätningarna började 1938. Endast 23 procent av barnen föddes av kvinnor under 25. Ökningen av äldre mammor tros bero på att kvinnor väljer att koncentrera sig på karriären i stället för att bilda familj liksom ändrad medicinsk rådgivning och möjligheten till ivf-behandling.
– Det finns ett ökande antal äldre kvinnor som får barn och de får ofta fler komplikationer än yngre kvinnor. De har större risk för missfall, utomkvedshavandeskap, högt blodtryck, diabetes och problem med moderkakan och deras barn har större risk för genetiska defekter. På grund av dessa risker är det viktigt att kvinnorna får rätt vårdnivå samt de råd och det stöd de behöver under graviditeten. Utan fler barnmorskor kommer sjukvården att behöva kämpa för att klara det förändrade mönstret att kvinnor skjuter upp barnafödande, säger Louise Silverton, generalsekreterare för den brittiska sammanslutningen för barnmorskor, Royal College of Midwives, till tidningen The Daily Mail.

Även den brittiska läkarföreningen Royal College of Obstetricians and Gynaecologists har varnat för att de över 40 års ålder har upp till tre gånger större risk än yngre mammor att förlora sitt barn och att barnen har ökad risk för ohälsa eller kromosomavvikelser som Downs syndrom.
– Vi vet att fler äldre kvinnor föder barn nu än för 20 år sedan, och forskning visar att äldre kvinnor har högre risk att utveckla komplikationer under graviditeten och kan behöva mer stöd. Därför har vi anställt över 1 500 fler barnmorskor sedan 2010 och har ytterligare 5 000 under utbildning för att säkerställa att varje blivande mamma har en barnmorska som är ansvarig för hennes personliga vård, förklarar en talesperson för hälsodepartementet till The Daily Mail.

Källa: The Daily Telegraph (www.telegraph.co.uk)

Fotnot: I Sverige konstaterar Socialstyrelsen i sin rapport Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn, medicinska födelseregistret 1973-2012, att andelen förstföderskor som är 35 år och äldre har ökat från omkring tre procent till 13 procent under perioden, och att två procent av mammorna var 40 år eller äldre år 2012.