Mödradödlighet åsidosätts inom reproduktiva rättighetsfrågor, varnar experter

11 mars 2014
Enligt en ny studie från belgiska forskare har förespråkare för familjeplanering och abort hindrat resurser att användas till att sänka den globala mödradödligheten.

De belgiska forskarna Rachel Hammonds och Gorik Ooms från institutet för tropisk medicin vid universitetet i Antwerpen förklarar hur framsteg inom mödravården har försenats av allianser mellan aktivistgrupper med olika mål – de som syftar till att göra förlossningar säkrare och andra som vill säkerställa att förlossningar inte förekommer alls. I sin artikel, som publicerats i facktidskriften Reproductive Health Matters (doi:10.1016/S0968-8080(13)42736-2), kritiserar de grupper som fokuserar på kontroversiella frågor, som abort och familjeplanering, för att dra uppmärksamhet och resurser från akut förlossningsvård, en fråga som hela tiden misslyckas " att komma upp på den globala politiska dagordningen".

Forskarna har intervjuat experter på global hälsopolitik med fokus på Uganda, och det har visat sig råda allmän enighet om att akut förlossningsvård spelar en nyckelroll i att minska mödradödlighet och sjuklighet. Det kräver, enligt experterna, insatser från hälsovården och inte någon satsning på bred tillgång till läkemedlet Misoprostol/Cytotec mot blödningar och för medicinska aborter, skriver nyhetstjänsten C-FAM.

Tillgång till akut förlossningsvård var inte med bland FN:s millenniemål, trots att man gjort ett åtagande om att minska mödradödligheten. Rachel Hammonds och Gorik Ooms citerar en rapport som reflekterar över när millenniemålen löper ut 2015, som anser att "mycket återstår att göras på det mest avgörande området – förlossningsvården".

Enligt Rachel Hammonds och Gorik Ooms kan akut förlossningsvård vara lösningen på de fyra främsta orsakerna till mödradödlighet: kraftig blödning, högt blodtryck, infektion och konsekvenserna av misslyckade aborter. Hammonds och Ooms efterfrågar ingen laglig tillgång till abort; istället beklagar de hur akut förlossningsvård till stor del har ignorerats till förmån för mer omtvistade frågor. "Jag tror att många människor som arbetar inom sexuell- och reproduktivhälsovård anser att mödradödligheten inte borde vara ett problem längre", sade en av de experter som intervjuats.

Rachel Hammonds och Gorik Ooms slutsats är att Uganda måste uppfylla sina åtaganden, samtidigt som det internationella samfundet måste ge stöd som är mer tillförlitligt på lång sikt för att skapa det budgetutrymme åt Ugandas regering som behövs för ökade återkommande vårdutgifter – som är avgörande för att kunna ta itu med mödradödligheten.

Källor: C-FAM (c-fam.org) och Reproductive Health Matters (www.rhm-elsevier.com)