Norsk undersökning bland läkarstudenter om samvetsfrihet

25 augusti 2014
En studie i facktidskriften Journal of Medical Ethics har undersökt norska läkarstuderandes inställning till samvetsfrihet för vårdpersonal. Majoriteten skulle vilja motsätta sig dödshjälp, men studenternas tolerans mot samvetsvägran i allmänhet är måttlig eller låg.

I studien, som genomfördes av en forskargrupp vid universitetet i Oslo, svarade 531 läkarstuderande som befann sig i slutet av sina studier på frågor om bl.a. abort, dödshjälp, fosterdiagnostik och assisterad befruktning för samkönade par. Studenternas åsikter varierade kraftigt beroende på frågan. (J Med Ethics 2014;40:609-612 doi:10.1136/medethics-2013-101482)

Det var 62 procent av de tillfrågade studenterna som skulle motsätta sig att delta vid dödshjälp. Ett betydligt mindre antal förklarade att de skulle motsätta sig att delta i aborter (mellan 12 och 19 procent, beroende på graviditetslängd och om fostret skulle ha funktionshinder). Endast ett fåtal skulle motsätta sig att hänvisa patienter till abort (fem procent) och bara drygt tio procent skulle acceptera att andra läkare vägrade remittera till abort.

Norge har strikta regler för samvetsvägran vid abort, och läkare är skyldiga enligt lag att hänvisa patienter till en gynekolog, även om de har samvetsbetänkligheter. Artikelförfattarna konstaterar att samvetsfrihet fortfarande är en levande fråga inom vården och inte bara omfattar abort. ”Även om de flesta skulle vilja ha rätt att motsätta sig att delta i dödshjälp, är toleransen mot samvetsvägran i allmänhet måttlig eller låg”, skriver de.

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och Journal of Medical Ethics (jme.bmj.com)