Nya anledningar till sena aborter, visar dansk statistik

04 mars 2014
När danska kvinnor idag gör abort efter graviditetsvecka 12, är det oftast av helt andra skäl än tidigare. För 25 år gjordes abort för att kvinnan bedömdes vara för ung, idag görs mer än hälften av alla aborter efter vecka 12 vecka på grund av risken för fosterskador.

Medan det 1986 var 83 procent som gjorde abort efter graviditetsvecka 12 pga. dålig ekonomi eller låg ålder, gjordes övriga 17 procent av de sena aborterna med anledning av risken för fosterskador. År 2011 hade andelen aborter pga. risk för fosterskada vuxit till ca 56 procent, och enligt en aktuell studie i den danska läkartidningen Ugeskrift for Læger, ökade antalet kvinnor, som gör sena aborter med 45 procent, från 594 till 862 mellan 1986 och 2011 skriver den danska tidningen Metroxpress.
– Vi har i dag blivit så upptagna av att barnet är perfekt, så att man gör abort om det är minsta fel med fostret. Det finns ett flertal som gör abort därför att deras pojk- eller flickfoster har Klinefelters- och Turners syndrom – som medför nedsatt fertilitet. Man kan få ett bra liv, även om det är svårt att få barn, säger läkaren Birgit Petersson från danska Abortankenævnet, den enhet inom Sundhedsstyrelsen (motsvarigheten till Socialstyrelsen) som hanterar aborttillstånd efter graviditetsvecka 12 och som gjort studien.

Christian Borrisholt Steen, ledamot i Det Etiske Råd, kallar utvecklingen för tankeväckande:
– Många föräldrar i dag vill bara ha ett designat barn. Man kan ha ett anständigt liv, även om man har Downs syndrom eller Turners syndrom, säger han.

Han får medhåll av Ulla Brendstrup, som är mamma till ett barn med Downs syndrom och som menar att läkare pressar blivande föräldrar.
– Det närmar sig rashygien, att man sorterar bort barn med småskavanker. En sådan fosterdiagnostik blir nästan tvingad på gravida, säger hon till Metroxpress.

Källa: Metroxpress (www.mx.dk)