Nytt hopp om att bota hivsmittade barn direkt efter födseln

10 mars 2014
I USA föddes häromåret en liten flicka med hiv och behandlades omedelbart. Sedan elva månader är hon nu utan virus, vilket läkare från Los Angeles meddelade förra veckan på en konferens i Boston.

Läkarna uttrycker sig försiktigt och vill uttryckligen ännu inte tala om ett "botemedel" men det är andra gången en sådan behandling är framgångsrik. I den amerikanska delstaten Mississippi lever en nu tre år gammal flicka som också behandlades omedelbart efter förlossningen, och som sedan 21 månader inte längre tar mediciner och fortfarande är fri från hiv.

Flickan i Los Angeles föddes av en hivinfekterad mamma och smittades i livmodern. Fyra timmar efter födseln påbörjades behandlingen med bromsmediciner, och inom sex dagar var alla hivvirus förstörda, rapporterar läkaren Yvonne Bryson. Flickan, som bor hos fosterföräldrar, mår bra. För närvarande tar hon bromsmediciner och när hon är två år gammal kommer läkarna att besluta om att avsluta behandlingen.

Trots att bromsmediciner som tas under graviditeten förhindrar infektion av foster i 98 procent av fallen föds varje år mer än 260 000 barn i världen som har smittats med hiv i livmodern, vilket är särskilt vanligt i utvecklingsländer.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)