Oro i Danmark över organ från nederländska dödshjälpspatienter

08 december 2014
Donerade organ från Nederländerna används även i Skandinavien, och i Danmark höjs nu kritiska röster mot att organ från dödshjälpspatienter kan komma till Danmark, där dödshjälp är olaglig.

I Nederländerna räknar läkare med att fem till tio procent av de människor som får dödshjälp är så friska att de kan användas som organdonatorer, vilket skulle motsvara mellan 250 och 500 nya organdonatorer varje år.

Om Nederländerna kommer att godkänna att friska organ från människor som har fått dödshjälp används, kan en del av dessa organ, genom det europeiska transplantationssamarbetet Scandiatransplant komma att skickas till Danmark.
Scandiatransplant ansvarar för att samordna donerade organ i Skandinavien, och sedan 1996 har sex nederländska organ levererats till skandinaviska länder, två av dem till Danmark. Flera danska experter och politiker reagerar nu på denna etiska problematik.
– Det är problematiskt att ta emot organ från personer som får dödshjälp, särskilt när vi i Danmark har kommit överens om att dödshjälp är olagligt, så det kan inte vara rimligt att vi får organ från människor som får dödshjälp utomlands. Vi skall bara motta organ efter dödshjälp i situationer där organen annars går till spillo. Men i grund och botten bör vi kunna undanbe att kontaktas i samband med organdonation efter dödshjälp, menar Thomas Ploug, professor vid Aalborgs universitet och ledamot i Danmarks Etisk Råd.

Allmänläkaren Hans Holmsgaard, som i höstas samlade ett antal ledande danskar bakom ett manifest mot dödshjälp, håller med om att organ från dödshjälp väcker ett antal etiska frågor, men anser ändå att behovet av friska organ är så stort att det skulle vara mer oetiskt att vägra att ta emot dem. Båda han och Thomas Ploug menar att om förslaget går igenom i Nederländerna, bör det krävas ett politiskt ställningstagande i Danmark.

De ansvariga politikerna är splittrade:
– Detta är ytterligare en anledning att se över donationsproblematiken. Vi kan inte acceptera organ som har donerats genom en praxis som är olaglig i Danmark, och vi kan inte resa till fattiga länder och köpa de organ vi behöver. Vi måste ta ansvar och införa obligatorisk registrering i donationsregistret, så att vi kan få organ på ett etiskt korrekt sätt, säger Marlene Borst Hansen från Radikale Venstre.
– Det är klart att vi måste diskutera och avgöra om vi skall ta emot dessa organ. Att använda av organ från människor som fått dödshjälp reser den centrala frågan om dödshjälp på nytt och det är en fråga som vi här hemma har svarat med ett mycket tydligt nej på, säger socialdemokraten Flemming Møller Mortensen.
– Personligen tror jag att vi bör säga ja till organ från människor som själva har önskat att donera dem så att vi kan rädda liv bland de danskar som väntar på nya organ, säger vänsterpolitikern Sophie Løhde.

Källa: Kristeligt Dagblad (www.etik.dk)