Palliativ vård kan i stort sett alltid lindra, enligt läkare

10 november 2014
Den palliativa vården kan hjälpa så gott som alla svårt sjuka patienter och lindra symtom som smärta, andnöd, illamående eller ångest samt psykosocial stress, skriver tyska läkare i en aktuell artikel.

I Tyskland pågår diskussioner om dödshjälp, och några debattörer efterlyser läkares rätt att under vissa kontrollerade förhållanden tillåtas hjälpa svårt sjuka patienter att begå självmord. Experter med erfarenhet från palliativ vård menar dock att adekvat öppen och sluten hospice- och palliativvård bidrar till att få verkligen önskar att begå självmord.

Lukas Radbruch, ordförande för den tyska föreningen för palliativ medicin, förklarade nyligen på ett seminarium om dödshjälp i den tyska förbundsdagen att det inte finns någon situation där palliativ vård inte har mer att erbjuda:
– För de mycket få patienter som man inte uppnår tillräcklig symtomlindring hos, förblir palliativ sedering ett alternativ för att lindra outhärdligt lidande. Genom palliativ sedering kan medvetandet sänkas eller släckas som sista utväg, för att lindra en outhärdlig sjukdom, som inte kan hanteras på annat sätt. Målet för palliativ sedering är att ge symptomlindring, inte att påskynda döden, sade Lukas Radbruch under seminariet, enligt den tyska tidningen Deutsches Ärzteblatt.

Palliativ sedering, dvs. nedsövning, är ett alternativ, som kan göra tiden fram till döden drägligare. För de flesta svårt sjuka patienter kan smärta och andnöd hanteras med hjälp av palliativ vård men vissa symptom, som stor oro för kvävning, kan ofta bara avhjälpas genom palliativ sedering. Heiner Melching, verksamhetschef för det tyska hospice och palliativförbundet, menar att det krävs kvalificerade palliativvårdsutbildningar och kontinuerligt utbyte bland palliativvårdare, vilket har bidragit till de tyska framstegen under de senaste 20 åren. Patienter med stor rädsla att så småningom bli hjälplöst utlämnade åt livshotande sjukdomar kan man i dag erbjuda ett brett utbud av palliativa vårdalternativ.

I Tyskland har över 8 000 läkare fortbildat sig inom palliativ vård fram till slutet av 2013, och området är numera ett obligatoriskt, oberoende tvärvetenskapligt ämne i utbildningen för läkarstuderande. Mer än 20 000 tyska sjuksköterskor har också genomgått palliativvårdutbildning.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)