Påve Franciskus till läkare: välj civil olydnad hellre än abort och dödshjälp

19 november 2014
På en konferens för katolska läkare i Rom nyligen, framförde påve Franciskus sitt budskap: "att leka med livet är en synd mot Skaparen", och uppmanade deltagarna att göra "det modiga valet" att aldrig medverka till abort eller dödshjälp, även om det innebär civil olydnad.

Påven sade vidare att det är "falsk medkänsla" att främja abort, att kalla dödshjälp "en värdig handling" och att anse att barn är en "produkt" och en "rättighet", i stället för att acceptera barnet "som en gåva". Han talade också om att använda embryon i medicinsk forskning, vilket ger forskare möjlighet att "använda människoliv som försökskaniner, med ursäkten att rädda andra".

"Trohet mot Livets evangelium och respekt för det som en gåva från Gud, kräver ibland modiga val som, under vissa omständigheter, resulterar i samvetsvägran" med "många sociala konsekvenser som följd av denna lojalitet", påpekade påven.

Han sade vidare att forskare i denna " experimenterandets tid" med mänskligt liv "skapar barn i stället för att acceptera dem som en gåva", vilket är att "leka med livet." "Var försiktiga, eftersom detta är en synd mot Gud Skaparen", manade påven.

Påven varnade för att diskussionen kring abort och dödshjälp ofta har kommit att handla om begreppet "livskvalitet" baserat på materialistiska eller ekonomiska bekymmer. Men beräkningen måste ta hänsyn till "tillvarons djupare dimensioner – den personliga, andliga och religiösa. I själva verket är trons ljus och mänskligt liv alltid heligt och alltid ’kvalitet’", sade han.

Påven Franciskus avvisade det sekulära medicinska etablissemangets krav på att kyrkan inte skall ha någon talan vad gäller medicinsk etik och hänvisade till att "mänskligt liv, särskilt det i de största svårigheter, dvs. sjuka, äldre och barn, absolut berör kyrkans uppdrag".

För katolska läkare innebär det att de skall "vittna genom ord och förebild att mänskligt liv alltid är heligt, värdefullt och okränkbart, och som sådant måste vara älskat, försvaras och vårdas. Er yrkeskunnighet, berikad med trons ande, är ytterligare ett skäl att arbeta med dem – även dem med olika religiösa utgångspunkter eller tankar – som känns vid att människans värdighet är ett kännetecken för deras verksamhet", manade påven de italienska katolska läkarna på konferensen.

Källor: Daily Mail (www.dailymail.co.uk) och LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)