Quebec tillåter dödshjälp

18 juni 2014
I Kanada har Quebec blivit den första provinsen som legaliserar dödshjälp. Lagförslaget klubbades nyligen igenom i nationalförsamlingen med röstsiffrorna 94 mot 22.

Enligt den nya lagen kan en psykiskt frisk vuxen som är döende och i konstant, outhärdlig fysisk och psykisk smärta begära en dödlig injektion. Quebec är nu med Nederländerna, Belgien och Luxemburg den fjärde jurisdiktionen där dödshjälp är lagligt medan assisterat självmord är lagligt i de amerikanska delstaterna Washington och Oregon samt i Schweiz.

Enligt den kanadensiska konstitutionen är strafflagen ett federalt ansvar – och den förbjuder dödshjälp. Därför används omskrivningen "medicinsk hjälp att dö" i Quebecs nya lagstiftning och dödshjälp behandlas som en hälsofråga.
– Det är domstolarnas ansvar att avgöra om någon provins lagstiftar inom dess jurisdiktion. Det är vår regerings ståndpunkt att strafflagens bestämmelser, som förbjuder assisterat självmord och dödshjälp, är konstitutionellt giltiga, och på plats för att skydda alla personer, även de som är mest utsatta i vårt samhälle, säger en taleskvinna för Kanadas justitieminister Peter MacKay.

Den nya lagen har redan överklagats i Kanadas högsta domstol av husläkaren Paul J. Saba och den funktionsnedsatta kvinnan Lisa D'Amico, som påpekar att dödshjälp inte är sjukvård, att den nya lagen strider mot grundlagen och att "läkare skulle behöva bryta mot sin etiska kod och mot den federala brottslagstiftningen".

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)