Schweizisk klinik vill erbjuda assisterat självmord till äldre utan läkarintyg

22 maj 2014
Den schweiziska dödshjälpsorganisationen Exit vill skingra tabun kring självmord bland äldre och menar att även friska äldre människor bör få begå assisterat självmord utan läkarintyg.

I Schweiz är det tillåtet att ge sjuka människor läkemedel för att begå självmord, förutsatt att den som hjälper inte personligen drar nytta av patientens död och att ett läkarutlåtande bekräftar att patienten lider svårt. Kliniken Exit är en av de två dominerande självmordsklinikerna i landet, och på årsstämman den 24 maj rapporteras Exit planera att ändra stadgarna från ”Exit engagerar sig för oreglerad död för äldre” till ”livströtta äldre Exitmedlemmar bör utan läkarintyg få assisterat självmord”.

Kravet kommer, enligt Bernhard Sutter, talesman och blivande vd för Exit, ursprungligen från 1968-generationen, som främst är inriktade på autonomi och nu själva håller på att bli gamla. Denna generation kräver, menar Bernhard Sutter, möjlighet till assisterat självmord när de står inför att flytta till ett äldreboende. Exit vill, enligt de ansvariga, först och främst bedriva lobbyarbete, men föreningens krav är dock för närvarande orealistiska eftersom det skulle behövas lagändringar, säger Bernhard Sutter.

Enligt Bernhard Sutter vill Exit sprida sitt budskap om ålderssjälvmord bland läkare, men de är skeptiska. Ulrich Erlinger, överläkare på geriatrisk psykiatri vid Sanatoriet Kilchberg, menar att det inte är lätt att avgöra om någon inte vill leva pga. allmän livströtthet eller om rädslan är ett uttryck för depression. I varje fall föredrar han behandling istället för att öppna för assisterat självmord. Han menar vidare att rädslan för autonomiförlust är normal och att rädslan för vårdhem inte är ett tillräckligt skäl för självmord – även om det kan kännas så för individen. Många tar sådana beslut när de är ung och friska men omsätter sedan inte besluten.
– När vi talar om det försöker vi avgöra om självmordsönskemålet beror på livströtthet eller på depression. Hos nästan alla patienter är det depression, säger Ulrich Erlinger till Neue Züricher Zeitung.

Enligt Gabriela Bieri, medicinsk chef för ett antal vårdcentraler och geriatrisk chefsläkare i Zürich, har de som gör självmord hos Exit mindre vårdbehov än genomsnittet, däremot har de svårare att hantera sin beroendesituation och ta emot hjälp. För vårdpersonalen är självmorden hos Exit stressande, eftersom de måste hantera skuldfrågan. Hon menar vidare att det största problemet är samhällsutvecklingen; av många, friska äldre ses svaghet som lika dåligt som en dödlig sjukdom. Gabriela Bieri befarar ökad social press på äldre, som inte vill ha assisterat självmord och kräver därför att samhället bör acceptera att det är vanligt att äldre är beroende av andra.

Johannes Fischer, professor emeritus i teologi och tidigare chef för institutet för social etik vid universitetet i Zürich, anser att talet om autonomi i samband med ålderssjälvmord är vilseledande.
– Ofta associeras ett ideal om att fullständig kunna välja och bestämma över sitt liv och sin död. Det finns inte, eftersom alla människors liv är beroende av omständigheter som man inte har valt själv och som kan vara ursprunget till självmordsönskemålen. Det kan vara ensamhet, socialt tryck eller depression, och det helt oberoende av åldern. Därför är det viktigt att klargöra självmordsönskan. På så sätt väcker Exits initiativ ett ideal som går stick i stäv mot verkligheten, säger Johannes Fischer.

Källor: Neue Züricher Zeitung (www.nzz.ch) och Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)