Självmordsturism i Schweiz fördubblas på fyra år

25 augusti 2014
Enligt en ny studie som publicerats i facktidskriften Journal of Medical Ethics har antalet självmordsturister till Schweiz fördubblats på fyra år.

Åren 2008 till 2012 var det totalt 611 personer från 31 länder som reste till Schweiz för att begå självmord på en klinik. Majoriteten kom från Tyskland (268) och Storbritannien (126) och var mellan 23 och 97 år gamla (i genomsnitt 69 år).  Över hälften, 58 procent, var kvinnor, som enligt studien (J Med Ethics doi:10.1136/medethics-2014-102091), är 40 procent mer benägna att begå assisterat självmord i Schweiz än män.

Dödsfallen orsakades främst genom intag av narkosmedlet natrium-pentobarbital. Omkring en av tre av självmordskandidaterna hade mer än en diagnos, och neurologiska tillstånd som förlamning, motorneuronsjukdomar, Parkinsons och multipel skleros stod, enligt studien, för nästan hälften av fallen, följt av cancer och reumatiska sjukdomar. Studieförfattarna konstaterar att det är dem med icke-dödliga sjukdomar som står för ökningen av självmordsfallen.

Medan alla utom fyra utlänningar åkte till kliniken Dignitas, konstaterar studien att det sammanlagt finns sex dödshjälpsorganisationer i Schweiz, varav fyra tar emot medborgare från andra länder. Antalet italienare, som begår självmord i Schweiz, ökade från fyra 2009 till 22 år 2012 och fransmän ökade från sju till 19 under samma period. Artikelförfattarna noterar att de länder som är mest representerade i studien – Frankrike, Tyskland och Storbritannien – just nu överväger lagstiftning för att legalisera assisterat självmord eller diskuterar frågan.

En brittisk kampanjgrupp, sjuksköterskor mot dödshjälp, förklarar i ett öppet brev, att många sjuksköterskor skulle vägra att delta om assisterat självmord blev lagligt i Storbritannien.
– Enligt min yrkeserfarenhet förväntar patienter sig att vårdpersonalen bejakar livet, inte erbjuder dem döden som ett billigt och enkelt alternativ som får patienten att känna sig besegrad. Den värsta smärtan är rädslan att bli övergiven av sina vårdare. Vill vi nu förvärra denna rädsla genom att erbjuda att avskaffa lidandets börda tillsammans med patienternas liv, vilket vi allt oftare kan se i andra europeiska länder?, skriver ordföranden Teresa Lynch i den brittiska tidningen Catholic Herald.

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)