Socialstyrelsen presenterar återupptagen abortstatistik

17 mars 2014
Socialstyrelsen samlar sedan en tid åter in abortstatistik efter ett tillfälligt stopp, och publicerar statistiken över aborter som utförts 2012.

För 2012 rapporterades drygt 37 300 framkallade aborter till Socialstyrelsen, vilket relaterat till befolkningsstorleken var 20,7 aborter per 1 000 kvinnor i åldergruppen 15-44 år. Det högsta aborttalet hade Gävleborgs och Gotlands län med 25,2 respektive 25,1 aborter per 1 000 kvinnor, och lägst hade Jönköpings och Kronobergs län med 14,9 respektive 15,1.

Majoriteten av aborterna var tidiga: 41 procent gjordes före graviditetsvecka sex, medan en procent gjordes efter vecka 18. Av alla aborter gjordes medicinsk abort i 83 procent av fallen och kirurgisk abort stod för resten. Abort bland tonåringar fortsatte att minska, och aborttalet var 18,8 per 1 000 kvinnor i åldersgruppen 15-19 år, vilket är en minskning med fem procent jämfört med 2011.

I fjol stoppades insamlingen av uppgifter tillfälligt, och den officiella statistiken för 2012 uteblev, och enligt Socialstyrelsen presenteras statistiken för 2012 nu i mer övergripande form. Insamlingen sker nu efter rekommendationer från Datainspektionen något annorlunda än förr och innebär att de inskickade abortblanketterna inte kan sammankopplas med rapporterande klinik/sjukhus, vilket kan påverka kvaliteten på det insamlade materialet, skriver Socialstyrelsen.
– Statistiken för aborter 2012 visar på att utvecklingen är den samma som tidigare år. Vi kan se att tonårsaborterna fortsätter minska samt att medicinsk abort ökar jämfört med kirurgisk, säger utredaren Ellen Lundqvist.

Källa: Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se)