Stamcellsforskare avslöjar oetisk forskningskultur

07 april 2014
Från rubriker om "paradigmskifte" till "slarvigt och oansvarigt" två månader senare – så snabbt har omdömet om japanska forskningsresultat om att förvandla adulta celler till embryo- liknande stamceller skiftat. Facktidskriften New Scientist har nu undersökt hur felaktiga resultat kan komma så långt som till publicering.

Stamcellsforskning förväntas av många leda till medicinsk revolution, men allt oftare förekommer anklagelser om dålig forskning. För att ta reda på varför, bad facktidskriften New Scientist 1 000 stamcellsforskare från hela världen att besvara en anonym enkät om pressen på deras arbete. Drygt 110 svarade, och några medgav att de förfalskat resultat medan andra berättade om oetiskt beteende från överordnade. Flera lade skulden på välkända facktidskrifter.

Drygt hälften av dem som svarade menar att stamcellsforskning granskas mer ingående än andra biomedicinska områden, eftersom "konsekvenserna för behandling är större än för andra områden", menar en av forskarna. Nästan en av fem tyckte att detta påverkar deras arbete; några svarade att det gjorde dem mer noggranna, medan andra berättade att de känner sig tvungna att hitta kliniska användningsområden för tidigt. Sexton procent svarade att de har känt press på sig att lämna in artikelar som varit ofullständiga eller med obekräftade faktauppgifter. "Det är enorm press att publicera för att få finansiering. Genvägar är därför inte ovanliga", svarade en. "Det händer när vi vet att konkurrenter kommer att publicera samma resultat" erkände ytterligare en forskare. Tre av de svarande uppgav att de känt press från kollegor eller överordnade att förfalska uppgifter eller att göra något som de såg som oetiskt, och fem svarade "ja" på frågan om de eller en kollega någonsin hade förfalskat eller överdrivit uppgifter som hamnat i en publicerad artikel. "Jag känner till många fall där medarbetare, ibland med sina handledares vetskap, har publicerat falska uppgifter", svarade en professor.

En del av skulden läggs på överordnade: "Handledare och mentorer blir väldigt entusiastiska över nya uppgifter, men vissa forskare blir rädda för att tala om att det inte kunnat validera resultat vid senare tillfällen, och vissa ignorerar medvetet obekväma uppgifter i syfte att stödja sina troligen felaktiga slutsatser", svarade en biträdande professor.

Även facktidskrifterna kritiseras: "Fackgranskningen av kollegor har blivit en lekplats för att främja personliga åsikter, snarare än att bedöma den verkliga vetenskapen", klagade en biträdande professor. En annan menade att granskningsproceduren hos ledande tidskrifter "ofta innebär överdetaljerade, dyra och tidskrävande försök snarare än att se till att den grundläggande forskningen är korrekt".
– Redaktörerna väljer ut forskning för publicering på grundval av den vetenskapliga betydelsen, och varje artikel genomgår rigorös expertgranskning. Vi letar alltid efter sätt att förbättra våra processer för att bäst tjäna forskarna och kommer att fortsätta att göra det framöver, svarar en talesman för facktidskriften Nature, den tidskrift som nyligen publicerat två artiklar med resultat om kroppsceller som kan omvandlas till stamceller och som fått kritik och anklagats för förfalskning (DOI: 10.1038/nature12968, DOI: 10.1038/nature12969). Bland annat har en undersökning av det japanska forskningsinstitutet Riken kommit fram till medvetna fel i artiklarna.

Källor: Genetics and Society (www.geneticsandsociety.rsvp1.com) och New Scientist (www.newscientist.com)