Storbritannien betalar ut stora summor för "felaktiga födslar"

17 november 2014
I Storbritannien betalar regeringen ut stora summor i skadestånd efter misslyckad preventivmedelsanvändning och steriliseringar.

Som svar på en interpellation till den brittiska regeringen från parlamentet om så kallade fall av "felaktig födelse" kom det nyligen fram att den offentliga vården i Storbritannien har betalat ut mer än 95 miljoner pund (ca 112 miljoner kr) sedan 2003 för 164 skadeståndskrav från föräldrar som vill ha ersättning för sitt barns födelse.
Den allmänna utgångspunkten har varit att denna typ av skadeståndskrav skall vara en ersättning för de extra kostnader föräldrar får för ett barn som är oväntat funktionshindrat. I drygt hälften av de framgångsrika fallen har det varit fallet.

Skadeståndskraven har varit baserade på barnets funktionsnedsättningar, och omfattar flera ersättningar till föräldrar till barn med Downs syndrom. Dessa skadeståndskrav är kontroversiella i sig själva, då de förstärker uppfattningen om att ett barn med funktionsnedsättning är något dåligt och ett misstag, som man kan få ersättning för, uppmärksammar nyhetstjänsten MercatorNet, även om det för vissa föräldrar kan finnas ett reellt behov av praktiskt och ekonomiskt stöd.

Det ännu mer kontroversiella i skadeståndsutbetalningarna är att nästan hälften beviljats för friska barn (45 av 104 avslutade fall). Den brittiska regeringens svar avslöjar att två skadestånd betalts för friska barn födda efter en oönskad graviditet, åtta efter att preventivmedlen hade misslyckats, 24 efter misslyckade steriliseringar, ett efter felaktiga fertilitetsråd, ett efter underlåtenhet att diagnostisera graviditet och sex efter misslyckade aborter.

Det brittiska hälsodepartementet avfärdar oron över skadeståndsutbetalningar med att fallen är få. MercatorNet poängterar att 45 fall hittills visserligen är ett litet antal men att de har kostat den offentliga vården miljoner pund och är etiskt mycket tveksamma. Pengarna borde ha lagts på vård och inte som ersättning för ett fullt friskt barn.
MercatorNet menar att om denna praxis fortsätter finns det ingen gräns för skadeståndskrav efter "misslyckade steriliseringar och preventivmedel" och att inte förse tonåringar med preventivmedel skulle då kunna bli grund för framtida krav. Ytterligare frågor som ställs är vilken effekt skadeståndskraven kommer att ha på barnen, när de får veta att deras förlossning var ett dyrt "misstag" och att de aldrig borde ha fötts.

Källa: MercatorNet (www.mercatornet.com)